Študijsko leto se začenja, vrata v kampusu Livade so zaklenjena

Študenti Univerze na Primorskem zaman čakajo na nove sobe, čeprav je objekt v Izoli zgrajen. Zmanjkalo denarja za opremo.

Objavljeno
28. september 2014 22.05
Prof. Dr. Rado Bohinc 7.4.2014 Ljubljana Slovenija
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper – Pojutrišnjem se bo začelo študijsko leto, v katerem študenti Univerze na Primorskem (UP) že tretje leto zaman čakajo nove prostore v kampusu Livade. Čeprav so ti po številnih zapletih in pomanjkanjih sredstev zdaj že zgrajeni, na tej univerzi že približno dve leti ne morejo dobiti obljubljenih sredstev za končanje naselja.

Prvi objekt izolskega kampusa je poleti 2010 začelo graditi podjetje GPG Grosuplje, ki bi ga moralo zgraditi v 16 mesecih za 4,6 milijona evrov. Le pol leta po začetku gradnje se je izkazalo, da ima GPG resne težave s poslovanjem in da je skupaj z nadzorniki (in z vedenjem tedaj odgovornih na univerzi) lažno predstavljal dokončanje del, zaradi česar mu je UP kot nosilka naložbe izplačala 597.066 evrov več, kot je bilo dejansko opravljenih del. Večji del tega denarja (približno 470.000 evrov) je UP poplačala z unovčitvijo jamstva. Toda novega rektorja Dragana Marušiča je ob prihodu na čelo UP pričakalo nehvaležno in umazano delo razčiščevanja in urejanja spornih računov nasedle naložbe.

Objekt bo ostal zaklenjen

Univerza je zaradi nezaupanja do prejšnjih nadzornikov morala najeti nove, potrebna so bila dodatna vlaganja, ki jih ministrstvo šteje za nepotrebna. Vse to pa je precej zapletlo odnose med UP in ministrstvom. Rezultat je po štirih letih tak, da je UP objekt kampusa Livade gradbeno dokončala, zmanjkalo pa je denarja za opremo. Na prvi študijski dan in še kar nekaj naslednjih mesecev bo zato objekt zaklenjen.

Na ministrstvu za izobraževanje so nam odgovorili, da so koprski univerzi že 26. aprila 2013 dali pozitvno mnenje za pridobitev pred leti obljubljenega poroštvenega kredita v višini 2,88 milijona evrov, petega marca letos pa še pozitivno mnenje za dodatnih 770.000 evrov. UP je popolno zahtevano dokumentacijo pripravila in dostavila julija letos, da jo je potem ministrstvo za izobraževanje lahko poslalo na ministrstvo za finance za soglasje k zadolžitvi. Kdaj bo ministrstvo za finance odobrilo najetje poroštvenega kredita, nam ni uspelo izvedeti.

Naložba zanetila spor

Kampus Livade je eden od temeljev velikih razhajanj prejšnjega vodstva koprske univerze (rektorja Rada Bohinca) s sedanjim (rektorja Dragana Marušiča). »Ob mojem odhodu so bila zagotovljena sredstva za dokončanje kampusa Livade in tudi za začetek delovanja dveh novih fakultet: za kineziologijo in grajeno okolje,« zatrjuje Rado Bohinc. Celo več: »V veljavnih državnih razvojnih progamih je bilo leta 2010 za koprski kampus Livade zagotovljenih 30,5 milijona evrov, za koprski kampus Sonce pa 68,92 milijona evrov. Ob nastopu je novi rektor napovedal »diskontinuiteto razvoja univerze in tega se je očitno držal. Zame je to bila napačna odločitev. V državnem dokumentu je bil denar, torej je bilo vodstvo krivo, če ga niso dobili. V pridobitev projekta kampus Sonce je bilo vloženega že veliko denarja (približno 1,8 milijona evrov, op. p.). Rektor je nato projekte ustavil in mislim, da je bilo to škodljivo za razvoj univerze. V tem času je mariborska končala investicijo za 40 milijonov, ljubljanska pa za več kot sto milijonov evrov. Koprska pa je od svojih načrtov odstopila.«

Zakaj koprski univerzi ne uspe od države pridobiti niti dveh milijonov evrov za dokončanje kampusa Livade? »Lahko domnevam: če nekdo dvakrat toži ministrstvo in se z njim zapleta v spore, to ni zdrava podlaga za konstruktivno in korektno razpravo ter dialog,« odgovarja Bohinc. Po njegovih podatkih se vodstvo koprske univerze zapleta v toliko tožb, da so odvetniški stroški v nekaj letih presegli 220.000 evrov. Vodstvu univerze tudi zelo zameri, da so ga tožili, da naj bi povzročil za 63.000 evrov škode na projektu kampus Livade, pozneje pa tožbo umaknili in z njim sklenili poravnavo. »Hkrati so me kazensko ovadili, da naj bi oškodoval evropska sredstva – v korist univerze.«

Ovadba zaradi sporazuma

Prorektor UP Rok Strašek nam je pojasnil, da je univerza po uradni dolžnosti obvezana podati kazensko ovadbo, ko so izvedeli za dokument Sporazum o načinu izstavitev začasnih situacij in plačevanju na objektu A kampusa Livade v Izoli. UP in GPG sta se konec avgusta 2010 dogovorila, da bo izvajalec izstavljal situacije tako, da bodo te sledile zastavljenemu terminsko-finančnemu načrtu, opredeljenim s pogodbo. Investitor bo plačeval v skladu s pogodbo. Istočasno pa bo izvajalec (GPG) izstavljal tudi mesečne interne situacije, ki bodo izražale dejansko vrednost izvršenih del. Razlika med mesečno in interno situacijo se bo predvidoma pobotala do konca leta 2010. V pogodbi sta se obe stranki dogovorili, da bo GPG ta dogovor zavaroval s tremi bianco menicami z menično izjavo do 500.000 evrov.

Pogodbo sta podpisala Boris Dolamnič in Rado Bohinc. Rok Strašek in vodstvo UP je prepričano, da se je s tem sporazumom začel začarani krog s kampusom Livade, Rado Bohinc pa je prepričan, da ta ovadba ni vredna nič.