Šturm bo proučil kazensko zadevo Casiraghi

Minister za pravosodje je obiskal Okrožno in Okrajno sodišče v Novem mestu, kjer se je s sodelavci med drugim seznanil tudi s potekom vročanja v kazenski zadevi glede primera Stephena Casiraghija.

Objavljeno
16. februar 2007 20.22
Novo mesto – Čeprav je bilo glede na zadnje dogodke in napovedi pred včerajšnjim obiskom pravosodnega ministra Lovra Šturma na sodiščih v Novem mestu pričakovati, da bo minister govoril predvsem o tem, zakaj novomeško sodišče Stephenu Casiraghiju ni moglo vročiti sodbe, je bilo drugače. Povedal je, da je bilo glavni razlog obiska reševanje zadev, vmes pa so pogledali še spis o Casiraghiju. »Nismo iskali napake, ampak smo ugotavljali, kaj se je zgodilo. Ministrstvo bo zadevo analiziralo in čimprej, morda že v tednu dni, javnost seznanilo z ugotovitvami,« je povedal Šturm.

Sodišče v Novem mestu ni vedelo, da Casiraghi »sedi« v ljubljanskem zaporu, zato mu je sodbo poslalo na domači naslov. Ker je bil v zaporu, je seveda ni mogel prevzeti. »Živim v prepričanju, da je novomeško sodišče ravnalo v skladu z ustaljeno prakso in da ni naredilo napake,« je na posebno vprašanje odgovoril predsednik novomeškega okrožnega sodišča Janez Smolej.

Na vprašanja o predčasnem odpustu Stephena Casiraghija s prestajanja kazni kljub novi dosojeni zaporni kazni in še enemu kazenskemu postopku, je bil nekoliko zgovornejši minister Šturm. »Tisku vržem nazaj rokavico, da prerado operira z izrazom o krivdi. Predvsem bi si morali prizadevati ugotoviti, kaj se je zgodilo in kakšni so bili razlogi za to,« je povedal Šturm. Na dodatno vprašanje je odgovoril, da ni zakonske podlage, da bi uprava za izvrševanje kazenskih sankcij sporočala podatke o posameznikih. Če pa bi sodišče povprašalo, zakaj se je neka pošiljka trikrat vrnila s pripisom »ni prevzel«, bi po njegovih besedah dobilo podatek, kje je naslovnik. Predsednik novomeškega sodišča Smolej pa je že pred dnevi pojasnil, da bi naredili poizvedbo, če bi bil na vrnjeni pošiljki kakšen drug pripis, na primer, da ima naslovnik drug naslov, da je začasno odsoten itd. »V konkretnem primeru za tako poizvedbo ni bilo osnove,« je zatrdil Smolej, ki pa ima svoje mnenje o predčasnem odpustu iz zapora, če gre za povratnika, ki se je večkrat grdo znesel tudi nad zaporniškim osebjem in inventarjem.

»Ne smemo pozabiti, da tudi obsojenci uživajo in zaslužijo človeško dostojanstvo,« je na dodatna vprašanja o Casiraghiju in delu tistih, ki odločajo o predčasnem odpustu, odgovoril minister Šturm. Prav tako je ponovil, da noben zakon ni »kriv«, da se je Casiraghi znašel predčasno na prostosti, čeprav je bil medtem ponovno pravnomočno obsojen.

Več o tem preberite v sobotnem tiskanem Delu