Šturm pričakuje nadaljnje ukrepe sodstva

Pravosodni minister je poročilo okrožnega sodnika Potočarja o službenem nadzoru nad delom novomeškega okrožnega sodnika Kodriča v kazenski zadevi Casiraghi označil za ne dovolj izčrpno.

Objavljeno
13. marec 2007 21.58
Minister Šturm pravi, da so predlagane spremembe 129. člena ustave optimalne
Ljubljana – Minister za pravosodje Lovro Šturm ocenjuje, da poročilo o službenem nadzoru nad delom novomeškega okrožnega sodnika Borisa Kodriča v kazenski zadevi Casiraghi, ki ga je opravil predsednik ljubljanskega višjega sodišča vrhovni sodnik Jernej Potočar in ki ga je minister prejel v ponedeljek, ni dovolj izčrpno. Zato od Potočarja pričakuje, da bo, upoštevajoč svoje ugotovitve in pristojnosti, ki jih ima po zakonu o sodiščih, ukrepal naprej.

Kakšne ukrepe pričakuje, minister včeraj ni želel povedati. Dejal je, da je na sodni veji oblasti, da samostojno odloči, kako naprej. Jernej Potočar bi sicer lahko opravil službeni nadzor nad delom predsednika novomeškega okrožnega sodišča Janeza Smoleja, ki je pristojen za zadeve sodne uprave, ali celo predlagal njegovo razrešitev. Za slednje Potočar ne vidi razloga, sicer pa se bo o nadaljnjih korakih odločil, ko bo dobil odziv ministra.

Minister se sicer pridružuje Potočarjevemu mnenju, da bi morala sodna uprava predpisati podrobnejša navodila za vročanje sodnih pisanj, prilagojena posameznim vrstam zadev. V zadeve sodne uprave, za katere je pristojen predsednik sodišča, sodijo odločanje in druga opravila, s katerimi se na podlagi zakona, sodnega reda in drugih predpisov zagotavljajo pogoji za njeno redno izvajanje. Glede na to, da predsednik višjega sodišča v Ljubljani ocenjuje prakso, da vpisničarka opravlja postopke vročanja in ponovnega vročanja, kot pravilno, ker je tak način predviden v sodnem redu, minister Šturm sklepa, da je prišlo do pomanjkljivega in nepravočasnega opravljanja zadev sodne uprave, ki so v pristojnosti predsednika sodišča. Tako naj bi Janez Smolej z opustitvijo nadzora in premajhno aktivnostjo neuspešno in nepravočasno izvajal pristojnosti, ki sodijo v področje sodne uprave. Ministrstvo za pravosodje je sicer že z dopisom konec februarja, ki ga je poslalo vsem predsednikom sodišč, pozvalo sodišča k doslednemu izvajanju zakona o kazenskem postopku, ki omogoča, da sodišče opravi vročitev po pošti, po sodni osebi, neposredno ali po pooblaščenem vročevalcu.

Sistem vročanja pa je v zadevi Casiraghi povsem odpovedal. Spomnimo: Stephen Casiraghi je v Ljubljani prestajal zaporno kazen, medtem pa je bil v Novem mestu obsojen še za eno kaznivo dejanje. Pravnomočne sodbe mu niso vročili, ker ga na stalnem naslovu ni bilo. Dvajset dni pred iztekom kazni je bil iz zapora izpuščen in kmalu po tem ugrabil študentko ter se nad njo izživljal, zato se je spet znašel v priporu. Kot smo izvedeli, je ljubljansko okrožno tožilstvo zoper Casiraghija že vložilo obtožnico, vendar ta še ni pravnomočna, v petek pa so mu tudi podaljšali pripor, tako da bo na sojenje počakal za rešetkami. Ministrstvo za pravosodje poudarja, da vrhovno sodišče še vedno ni vzpostavilo elektronskega kazenskega vpisnika, čeprav ga je na problematiko neinformatiziranih kazenskih vpisnikov na slovenskih sodiščih opozarjalo že od leta 2005. Elektronski kazenski vpisnik bi sodiščem omogočal takojšen vpogled, vendar je do iskanih podatkov že zdaj mogoče priti zelo hitro. Sodišča imajo namreč možnost pridobiti potrebne podatke na klasičen način: po telefonu, po telefaksu ali po pošti.

Več v sredinem tiskanem Delu