Šturm v primeru Casiraghi za službeni nadzor nad sodnikom

Ministrstvo za pravosodje je opravilo analizo spisa novomeškega okrožnega sodišča v kazenski zadevi glede primera Stephena Casiraghija. Našli so utemeljene razloge za domnevo, da je sodnik opustil dolžnost skrbnosti nad reševanjem zadeve.

Objavljeno
26. februar 2007 12.38
Minister za pravosodje Lovro Šturm
Ljubljana - Ministrstvo za pravosodje je opravilo analizo spisa novomeškega okrožnega sodišča v kazenski zadevi glede primera Stephena Casiraghija in našlo utemeljene razloge za domnevo, da je sodnik opustil dolžnost skrbnosti nad reševanjem zadeve. Pravosodni minister Lovro Šturm je zato predsedniku višjega sodišča podal predlog za opravo službenega nadzora nad delom novomeškega sodnika, so sporočili s pravosodnega ministrstva.

Določitve službenega nadzora

V skladu z zakonom o sodniški službi službeni nadzor opravi neposredno višje sodišče glede na lastne ugotovitve, na predlog predsednika sodišča ali predsednika vrhovnega sodišča, ministra za pravosodje ali sodnega sveta. Službeni nadzor obsega vse ukrepe, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja sodniških dolžnosti po zakonu in sodnem redu ter za odpravljanje vzrokov za neustrezen obseg, kakovost in strokovnost dela ter zaostanke pri delu.

Zakon o sodniški službi določa tudi disciplinske sankcije nad delom sodnika, in sicer pisni opomin, ustavitev napredovanja, znižanje plače, premestitev na drugo sodišče ali prenehanje sodniške funkcije.

Ministrstvo za pravosodje poročilo o ugotovitvah in morebitnih ukrepih pričakuje v roku 15 dni.

Ugrabitev Lucije

Kot je znano, gre za primer 19-letne študentke Lucije Gregorc iz Ajdovščine. To naj bi ugrabil večkratni posiljevalec Casiraghi, potem ko je bil predčasno izpuščen iz zapora zaradi vzornega vedenja, čeprav bi moral v zaporu ostati zaradi napada na paznika, a mu novomeško sodišče ni uspelo vročiti sodbe.