Suhokrajinci si bodo vodovod začeli graditi sami

Pet občin bo gradilo z lastnimi sredstvi, da »reši« dovoljenja in garancije

Objavljeno
01. avgust 2014 22.33
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto

Žužemberk - Pet občin, vključenih v projekt suhokrajinskega vodovoda, je včeraj podpisalo pogodbo za gradnjo z izbranim izvajalcem IMP Promont iz Ljubljane. Pogodbena višina del je 1,88 milijona evrov, kolikor znašajo sredstva občin v 31,3 milijona evrov vrednem projektu.

Župani občin Dolenjske Toplice, Dobrepolje, Kočevje, Mirna Peč in Žužemberk, ki vodi projekt, so se za tak korak odločili, da ne bi propadla dovoljenja za gradnjo in garancije, ki bremenijo izbrane izvajalce. Dela bodo z IMP Promontom opravljali še Komunalne gradnje, GPI Tehnika in Kolektor Koling. Takoj ko bo vlada izdala odločbo in ko bo podpisana pogodba o sofinanciranju, bodo občine podpisale aneks k osnovni pogodbi za preostala dela v projektu.

Projekt oskrbe prebivalstva Suhe krajine s pitno vodo, krajše Suhokrajinski vodovod, je namenjen več kot 11.230 prebivalcem, od tega bi jih skoraj tisoč predvsem v občini Žužemberk, v kateri je kar dobra petina prebivalcev še brez redne preskrbe s pitno vodo iz pip, lahko priključili na vodovod na novo.

Od 152 kilometrov cevovodov bo 86 kilometrov novih, 66 kilometrov pa obnovljenih. Zgradili bodo sedem novih vodohranov, devet starih pa povečali, zgradili bodo tudi pet novih črpališč. Od dobrih 31 milijonov evrov za naložbo je predviden delež kohezijskih evropskih sredstev skoraj 21 milijov, država naj bi dala 3,7 milijona evrov, 6,8 milijona evrov pa občine.

Suhokrajinski vodovod je eden od enajstih kohezijskih projektov 34 občin, ki so že dobro leto pripravljeni za izvedbo, vendar je zanje zmanjkalo sofinancerskega denarja. Ker se sedanja finančna perspektiva izteka, so si občine na vse načine prizadevale, da nujni projekti ne bi povsem zastali, a brez pravega uspeha.

Vlada je pred dobrim mesecem predlagala, da bi občine začele graditi brez podpisanih pogodb o sofinanciranju, vendar nikjer niso hoteli prevzeti odgovornosti za financiranje obsežnih del brez zagotovil, kdaj in v kolikšnem obsegu lahko računajo na povrnitev denarja. Pet županov v suhokrajinskih občinah se je zato odločilo za fazno gradnjo in začetek izvedbe projekta do višine lastnih sredstev.