SV pričakuje 480 kandidatov za poklicne vojake

Center za usposabljanje Slovenske vojske v letu 2007 načrtujejo prihod 480 kandidatov za poklicne vojake.

Objavljeno
28. december 2006 17.18
Dan Slovenske vojske na postojnskem letališču
Vipava - Center za usposabljanje Slovenske vojske (SV) od marca 2003 dalje usposablja kandidate za vojake in vojaške osebe, vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka in od letošnjega leta tudi pripadnike pogodbene rezerve SV. V letu 2007 pa načrtujejo prihod 480 kandidatov za poklicne vojake, od tega 250 novih zaposlitev in 230 nadomestnih, je danes v vojašnici Janka Premrla Vojka ob predstavitvi delovnih rezultatov centra dejal kapitan fregate Centra za usposabljanje SV Boris Geršak.

Kot so sporočili iz omenjenega centra, je Geršak kot temeljne naloge centra izpostavil tudi izvajanje programov osnovnega vojaško-strokovnega in dopolnilnega vojaško-strokovnega usposabljanja vojakov in mornarjev SV za pridobitev osnovne in/ali dopolnilne vojaško evidenčne dolžnosti.

V letu 2006 je delovno razmerje prekinilo 87 kandidatov za vojake. V letošnjem letu je bil načrtovan prihod 450 kandidatov za poklicne vojake (od tega 250 novih zaposlitev in 200 nadomestnih), prispelo pa je 417 kandidatov (84 jih je predhodno prostovoljno odslužilo vojaški rok), od tega 44 kandidatk in 373 kandidatov. Skupno je 532 vojakinj in vojakov uspešno končalo programe vojaško-strokovnih usposabljanj in bilo tudi razporejenih v enote SV.

Pri usposabljanju za vojaško evidenčno dolžnost je bilo v letu 2006 v programu pehota 380 vojakov strelcev, v programu za vodje skupin 17 vojakov iz enot SV, v programu logistika 81 vojakov voznikov, v programu RKBO pa 30 vojakov izvidnikov opazovalcev. Usposabljanja v Gorski šoli se je do letošnjega aprila udeležilo 32 tečajnikov, usposabljanje na trenažnem oddelku pa 76 operaterjev.

V okviru projekta Mednarodno priznanje za mlade se je taborjenja za bronasti znak udeležilo 18 dijakov, dveh taborjenj za srebrni znak pa 29 dijakov. Vojaškega tabora Mors in mladi se je udeležilo 65 dijakov, vojaški praktikum za študente 1. letnika obramboslovja je opravilo 59 študentov, pripadniki centra pa so nudili tudi pomoč pri pripravi poletnih taborov Centra za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla - Vojka iz Vipave, šestkrat pa so se udeležili krvodajalskih akcij v Splošni bolnišnici v Šempetru.

V okviru temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja v letu 2007 načrtujejo 14 generacij kandidatov za poklicne vojake (do 490 kandidatov), pet generacij vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka (do 360 vojakov prostovoljcev), eno generacijo vojaških uslužbencev (do 35 kandidatov), eno generacijo kandidatov za častnike (do 35 kandidatov) in dve generaciji pripadnikov prostovoljne pogodbene rezervne sestave (do 70 rezervistov).

Pri usposabljanju za vojaško evidenčno dolžnost v letu 2007 načrtujejo sedem generacij po programu logistika (do 140 vojakov voznikov), eno generacijo po programu pehota (do 40 vojakov strelcev) in dve generaciji po programu za vodje skupin (do 80 vojakov).

V drugih oblikah usposabljanja pa imajo v načrtu še dve skupini študentov, ki bosta vključeni v vojaški praktikum (do 120 študentov), organiziran bo tudi vojaški tabor Mors in mladi (do 80 dijakov), tri skupine dijakov pa se bodo potegovale za priznanja v programu Mednarodno priznanje za mlade (za bronasti znak do 30, za srebrni znak do 30 in za zlati znak do 12 dijakov), so še sporočili s Centra za usposabljanje SV.