Sveče bo treba zbirati ločeno

Povprečen Slovenec na grobove na leto odnese 12,5 nagrobne sveče, od tega okrog 1. novembra približno šest. S tem nastane več kot 4.000 ton odpadkov, ki jih je potrebno po novi uredbi ustrezno reciklirati.

Objavljeno
02. november 2009 09.38
 Borut Tavčar
Borut Tavčar

Ljubljana - Povprečen Slovenec ob prvem novembru prižge več nagrobnih sveč, kot pripadnik katerega koli drugega naroda. Vsi slovenski proizvajalci, pridobitelji in uvozniki, dajo na leto v promet približno 10.000 ton (25 milijonov kosov) nagrobnih sveč, iz katerih nastane več kot 4.000 ton odpadkov. Če prevedemo, povprečen Slovenec na grobove na leto odnese 12,5 nagrobne sveče, od tega okrog 1. novembra približno šest. Država je zato določila pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami in lani julija določila, da so odpadne sveče embalaža in zato sodijo v zabojnike za embalažo. Rok za uveljavitev določbe je 1. januar prihodnje leto.

 

Upravljavci pokopališč, proizvajalci, pridobitelji in uvozniki ter zbiralci sveč morajo do takrat zagotoviti ustrezen sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Vsak upravljavec pokopališča bo moral organizirati zbiranje in začasno skladiščenje odpadnih sveč na pokopališču, ločeno od drugih odpadkov. Na hektar pokopališča bo moral urediti najmanj tri kubične metre skladiščnega prostora.Tako zbrane sveče bo nato oddal javni službi za ravnanje z odpadki.

 

Sheme za ravnanje z odpadnimi svečami že nastajajo. Direktor družbe PRONS, podjetja za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami, Sebastjan Kolednik, pravi, da morajo v skladu z uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami zdaj svečarji na svoje stroške poskrbeti za zbiranje in predelavo sveč. Od začetka prihodnjega leta jih namreč ne bodo več smeli odlagati na odlagališča. PRONS, v katerega je vključenih več kot 40 svečarjev, ki proizvedejo približno 60 odstotkov nagrobnih sveč na slovenskem trgu, je sicer še v postopku pridobivanja dovoljenja Agencije za okolje.

 

»Zadnja leta je bilo veliko govora o onesnaževanju okolja s svečami iz PVC lončkov. Z vzpostavitvijo reciklaže v družbi Saubermacher bo ta težava rešena, saj bodo odpadne PVC lončke predelali in reciklirali, ter ponovno vrnili v proizvodnjo lončkov za nagrobne sveče. S tem bomo ohranili tudi glavno dejavnost v svečarski industriji, to je proizvodnja sveč iz PVC. Iz PVC je več kot 90 odstotkov sveč, z njegovo predelavo tako svečarstvo ne bo več ogroženo zaradi morebitnih dražjih nadomestnih materialov za sveče, kot je denimo steklo,« pravi Kolednik.

Iz ponedeljkove tiskane izdaje Dela