»Sveče nimajo nič skupnega s tekmovanji«

Organizatorji tekmovanj pravijo, da kotizacij ne potrebujejo, če država plača stroške.

Objavljeno
15. marec 2018 20.32
andlovič branje
Sandra Hanžič
Sandra Hanžič

Ljubljana – Zavod za šolstvo pravi, da je zveza za tehnično kulturo kot stroške poskušala uveljaviti tudi žgane pijače, nagrobne sveče in šampinjone. »V konglomeratu računov smo morda storili kakšno napako, ampak nič ni nepopravljivo,« jim vračajo žogico v zvezi.

Dva tedna po tem, ko se je razvedelo, da zavod za šolstvo ne bo sofinanciral tradicionalnih tekmovanj iz kemije, logike, naravoslovja in matematike, so svojo plat predstavili na zavodu. Očitke so usmerili v organizatorja tekmovanj, v društvo matematikov, fizikov in astronomov (Dmfa), predvsem pa v zvezo.

Prvim očitajo presežek zbranih kotizacij nad upravičenimi stroški tekmovanj, saj da je strošek tekmovanj trikrat nižji od zanje zbranih sredstev. »Dmfa je od šol za vse kotizacije prejelo 170.000 evrov, celoten razpis za vsa tekmovanja pa je vreden 145.000 evrov,« pravi direktor zavoda Vinko Logaj. Ciril Dominko iz Dmfa odgovarja, da morajo kriti vse stopnje tekmovanj. Ko jim je država plačevala stroške, kotizacij niso zaračunavali.


Več domnevnih nepravilnosti je zavod odkril v zvezi za tehnično kulturo (Zotks). Ker so izkazovali račune za računovodstvo, telefonijo in splet kot stroške tekmovanj, so se med njimi našli še smetana, milo in detergent, kar ne more biti povezano z izvedbo tekmovanj, so dejali. »Ni jasno, kaj je zanje upravičen in kaj neupravičen strošek. Mogoče je med 100.000 stroški za sto evrov neupravičenih,« pojasnjuje Jožef Školč, glavni tajnik zveze. Sporne lahko črtajo, je prepričan, bolj problematično je, da so, na primer, nekaterim potne stroške in stroške dela šteli za upravičene, drugim pa ne in da jim niso dali možnosti za pojasnilo.

Da bi se izognili nadaljnjim nejasnostim, so se oktobra dogovorili za prenovo pravilnika o sofinanciranju tekmovanj, kar naj bi izvedlo pristojno ministrstvo. Prejšnji teden so to naložili zavodu, vendar na podlagi izhodišč, ki jih bo pripravil za to ustanovljen programski svet. V njem ni mesta za predstavnike organizatorjev, zato so v Dmfa podpis pod zapisnik sestanka zavrnili. Dominko je prepričan, da gre pri vlogi zavoda za konflikt interesov; izvirni greh je, da izvaja tekmovanja, za katera mu ni treba kandidirati, njegovega ravnanja pa nihče ne nadzira. Direktor pa razlaga, da je zavod bil pod nadzorom proračunske in upravne inšpekcije, ki nista odkrili nepravilnosti, ter da mora tako kot drugi organizatorji izpolnjevati vse pogoje.