Svet UKC Ljubljana od vodstva zahteva dodatne sanacijske ukrepe

Gre za ukrepe po tistem, ko je UKC Ljubljana lani posloval s skoraj 25,5-milijonsko izgubo. Bolniki naj ukrepov ne bi občutili.

Objavljeno
01. junij 2017 00.17
mpi*UKC
Š. P., STA
Š. P., STA
Ljubljana - Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je danes svetu zavoda predstavilo dopolnjene ukrepe za stabilizacijo poslovanja, a ker ti po besedah predsednika sveta Tomaža Glažarja še ne zagotavljajo uravnoteženega poslovanja, bodo potrebni dodatni ukrepi. »Zahtevamo dejansko dodatno zategovanje pasu,« je dejal po seji sveta.

Člani sveta s predstavljenimi ukrepi za stabilizacijo poslovanja zavoda že na prejšnji seji niso bili zadovoljni in so jih soglasno zavrnili. Gre za ukrepe po tistem, ko je UKC Ljubljana lani posloval s skoraj 25,5-milijonsko izgubo.

Po prepričanju Glažarja bi tudi danes obravnavani dopolnjeni ukrepi za stabilizacijo poslovanja še vedno prinesli izgubo »ob upoštevanju trenutnega stanja plačevanja zdravstvenih storitev«. Zato člani sveta, kot je pojasnil, zahtevajo dodatne ukrepe, ki bodo zagotavljali uravnoteženo poslovanje. Po njegovih besedah bodo ti verjetno zelo zahtevni in strožji.

»Finančno poslabšanje poslovanja lahko resno ogrozi tudi sodelovanje z dobavitelji in lahko v prihodnjih letih nastanejo problemi z izplačilom dohodkov zaposlenih. To želimo preprečiti zdaj, ko imamo čas,« je dejal. Dodal je, da vzrok za dodatno zategovanje pasu tiči v »težki situaciji v letu 2017«. Medtem ko so se cene zdravstvenih storitev glede na leto 2016 znižale, so stroški dela narasli.

»Bolniki ukrepov ne bodo občutili«

Na vprašanje, kako konkretno je vodstvo dopolnilo ukrepe, je generalni direktor UKC Ljubljana Andraž Kopač odgovoril, da je bila želja sveta zavoda, »da bolj natančno specificiramo ukrepe, na katerih področjih bodo prihranki, da jih ovrednotimo in da določimo odgovorne osebe, da se posamezni ukrepi tudi izvedejo«.

Strožji ukrepi, kot jih zahteva svet zavoda, so, kot je dodal, glede stroškov dela, materiala in storitev. Zagotovil je, da bolniki tega ne bodo občutili, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno.

Ukrepi so po Kopačevih trditvah še vedno zasnovani tako, da bi izguba UKC konec leta znašala 4,6 milijona evrov, če se bo povišala vrednost storitev za stroške dela za pet odstotkov. »To je stališče vseh bolnišnic in združenja zdravstvenih zavodov, tako da pričakujemo, da se bo ta premik naredil,« je dejal.

Dogovori o sodelovanju s celjsko bolnišnico

Sicer pa so poleg sanacijskih ukrepov na seji med drugim obravnavali tudi sodelovanje s Splošno bolnišnico Celje na področju urologije, spremembe statuta za umestitev dispečerskega centra, vloge za izdajo soglasij pri drugih delodajalcih, poročilo generalnega direktorja o tekočih aktivnostih, s prejšnje seje pa še revizijo glede sporne zaposlitve skladiščnika, je naštel Glažar.

Strokovna direktorica UKC Ljubljana Marija Pfeifer je pojasnila, da so se s celjsko bolnišnico dogovarjali o sodelovanju na področju robotike. Življenjska doba robota, ki ga že nekaj let uporabljajo predvsem za operacije raka prostate, se namreč izteka.

Glede primera zaposlitve skladiščnika pa je Glažar pojasnil, da so člani sveta sprejeli sklep, da glede notranje revizije podajo prijavo delovni inšpekciji, da bi ta postopek preverila. Revizija namreč po njegovih besedah ni ugotovila odgovornih zaradi nepravilnosti pri tej zaposlitvi.