Svetovni dan Romov: Največja manjšina v Evropi pogosto na robu družbe

 V državah EU živi šest milijonov Romov Skoraj povsod se ubadajo s slabimi bivanjskimi razmerami.

Objavljeno
08. april 2018 22.40
Romi, protest
Tone Hočevar
Tone Hočevar
Ljubljana – Približno 17 odstotkov prebivalcev EU živi pod mejo tveganja revščine, med Romi pa ta delež presega 80 odstotkov. Skoraj tretjina jih biva v gospodinjstvih brez vodovoda. In to v eni najbogatejših regij na svetu, ob svetovnem dnevu Romov opozarja Agencija EU za temeljne pravice (FRA).

»Rasno sovraštvo, ki se kaže tako v obliki diskriminacije kot tudi zločinov, spodbuja začarani krog izključevanja Romov. Ti ostajajo izobčenci družbe in so deležni stereotipne obravnave, kar je nedopustno,« opozarja Michael O'Flaherty, direktor FRA. V agenciji so pred kratkim objavili raziskavo, v kateri ugotavljajo, da članice EU, kljub nekaterim prizadevanjem, še vedno ne izpolnjujejo številnih zavez za vključevanje največje etnične manjšine v Evropi.

Na vsej celini živi med 10 in 12 milijonov Romov, približno 6 milijonov v EU, mnogi med njimi brez dostopa do osnovnih dobrin in infrastrukture, v razmerah, v kakršnih sicer živijo ljudje v najrevnejših predelih sveta. Pogosto še vedno niso deležni enake obravnave, ki je med temeljnimi pravicami v Evropski uniji, ugotavljajo v Agenciji EU za temeljne pravice. Neurejena bivanjska vprašanja vplivajo na možnost izobrazbe in posledično tudi na brezposelnost, ki je bistveno višja, kot je v povprečju.

Po ocenah različnih inštitucij živi v Sloveniji od 7000 do 12.000 Romov, največ v Prekmurju, na Dolenjskem in v Beli Krajini.

Miro Cerar, predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, je na slovesnosti ob svetovnem dnevu Romov dejal, da je romska skupnost pomemben del družbe in multikulturnosti v Sloveniji, hkrati pa je Rome pozval k vključitvi v vse aktivnosti za izboljšanje njihovega položaja.

Lani so državni organi namenili za romsko skupnost približno 5,8 milijona evrov, nekaj več kot leta 2016, iz integralnega proračuna in sredstev evropskih projektov. Za gradnjo osnovne komunalne infrastrukture v naseljih pa še dva milijona evrov v minulih dveh letih.

Krovni zakon o romski skupnosti iz leta 2007, ki ureja organiziranost na državni in lokalni ravni ter financiranje, se je v določenih delih pokazal kot neustrezen, zato so na uradu za narodnosti pripravili njegovo novelo. Ta se nanaša na sestavo sveta romske skupnosti in urejanje bivanjskih razmer. Direktor urada Stanko Balug upa, da bo novela sprejeta še v tem mandatu, kar pa dejansko ni zelo verjetno. B. H.