Taktilne karte za slepe v Mariboru

V sklopu evropskega projekta izdelali posebne karte Maribora, namenjene slepim in slabovidnim ljudem.

Objavljeno
22. april 2013 22.39
Ivanka Kotnik, predsednica Društva slepih in slabovidnih Maribor, preiskuša novo taktilno karto MOM, Maribor, 22.4.2013
Miha Rubin, Maribor
Miha Rubin, Maribor
Maribor – Taktilne karte za slepe in slabovidne so zadnji rezultat z denarjem EU sofinanciranega projekta mariborske občine, s katerim bi ta invalidom oziroma slepim rada omogočila gibanje po mestu. Uporabnikom bo na voljo 150 kompletov kart.

Projekt odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih je vreden približno 500.000 evrov, je včeraj povedal Boris Ketiš, vodja občinske projektne pisarne. V sklopu projekta so v Mariboru že pred kratkim uredili taktilni talni sistem vodenja po središču mesta in nato lani taktilne oznake povezali z vodilnimi linijami med posameznimi oznakami.

»Pomembno vlogo pri vključevanju slepih in slabovidnih oseb imajo orientacijski načrti oziroma taktilne karte mesta. Izdelane so v 3 D tehnologiji in prirejene za branje s tipom,« je dejal Ketiš in dodal, da jih je pripravil geodetski inštitut, gre pa za sedem različnih kart: pregledno taktilno karto Maribora, več kart mestnega središča in karto javnega mestnega potniškega prometa. Poleg tega so natisnili še klasično karto z označenimi dostopnimi lokacijami za gibalno ovirane.

Predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor Ivanka Kotnik je poudarila, da je to projekt, ki ni nikoli končan: »Če ne bomo delali naprej, v smislu promoviranja in usposabljanja uporabnikov ter dopolnjevanja vseh teh linij in oznak, potem zadeva ne bo dosegla svojega namena.« Župan Andrej Fištravec je na predstavitvi kart, ki bodo na voljo v omenjenem društvu v turističnem informacijskem centru, napovedal podporo takim projektom, ki se »spustijo do konkretnih uporabnikov«.