Talno ogrevanje na Glavnem trgu

Arheologi so v Celju odkrili bogato meščansko antično vilo.

Objavljeno
15. november 2013 14.52
Celje, 13.11.2013 - Obnova Glavnega trga in najdba rimske vile.
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Med prenovo starega mestnega jedra so na Glavnem trgu manj kot pol metra pod starim tlakom razkrili arheološke ostaline, zaradi katerih je Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) Celje upočasnil gradnjo. Prejšnji teden so arheologi določili pogoje za nadaljevanje del.

Po prvih ugotovitvah gre za poznoatično vilo s talnim ogrevanjem, freskami in drobnimi najdbami posodja. Najprej so pred zelenico stavbe Glavni trg 17 in 17a arheološke raziskave pokazale star kamnit zid z za Celje značilno antično gradnjo do globine štirih metrov, ki je verjetno nastal v pozni antiki rimske Celeje.

»Da imamo v spodnjem delu opraviti z antičnimi zidovi, kaže plast ometa, ki je bila kot zasutje ohranjena v višini antičnih ostankov. Glede na izjemno lepe in številne ostanke značilnih zgodnje antičnih fresk datacija ni sporna. V neposredni bližini zidu so bile odkrite ruševine objekta z ohranjenim poslikanim ometom, pod tanko ruševinsko plastjo pa ostanki stebričkov antičnega objekta s hipokavstom – talnim ogrevanjem. Spremljajoče najdbe, sigilata – posodje in mozaične kocke, kažejo, da gre za bogato meščansko antično hišo,« pravi Danijela Brišnik z ZVKD.

Odkritje ima po mnenju stroke velik arheološki potencial, saj so med drugim naleteli tudi na freske, zato ga je zavod ovrednotil za najdbo izjemnega pomena. Za zdaj se še niso opredelili do možnosti prezentacije najdbe na kraju samem. Prejšnji teden so nadaljevanje obnovitvenih del na Glavnem trgu dovolili, izvajajo pa tudi arheološke raziskave. Hkrati projektant kot mogočo rešitev pripravlja tlakovanje trga do manjše globine, kakor so že storili pri stavbah Glavni trg 6 in 7, pred stavbo na Glavnem trgu 4 pa so arheološka izkopavanja končali. Arheologi se bodo lotili še raziskav na trgu pri Marijinem znamenju. Okoli najdišča vile bodo postavili oporni zid. Šele po nadaljnjih raziskavah na trgu bodo presodili, če je mogoče odkrite arheološke ostaline povezati v celoto in prezentirati na kraju samem. Na dvorišču stavbe Glavni trg 17a so pod greznico naleteli tudi na črno-bel mozaik.