Temeljni kamen za novo urgenco

Minister za zdravje in generalna direktorica ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra sta ob Bohoričevi cesti v Ljubljani položila temeljni kamen za novo urgenco.

Objavljeno
24. julij 2007 14.52
Ljubljana – Minister za zdravje Andrej Bručan in generalna direktorica ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC Ljubljana) Darinka Miklavčič sta danes ob Bohoričevi cesti položila temeljni kamen za novo urgenco. Današnji začetek gradnje severnega prizidka kliničnega centra bo omogočil, da bo v Ljubljani zaživeli urgenca na najmodernejši način, je ob položitvi povedal minister.

Z začetkom zidave objekta Diagnostično-terapevtske službe (DTS) stopamo tudi v hospitalni urgenci na evropska tla, je dejal Bručan. "Na evropski nivo, ki pa je v strokovnem smislu že ves čas dosežen. Gre samo še za tisto, da temu strokovnemu delu nudimo takšne pogoje dela, kakršne zahtevajo bolniki," je še povedal in dodal, da bodo s tem tudi bolnikom omogočeni boljši stiki z zdravstvenim osebjem.

Miklavčičeva pa je poudarila, da je "danes je izjemno pomemben dan, najpomembnejši je za bolnike". Imeli bodo namreč možnost oskrbe v novih sodobnih prostorih. Postavitev temeljnega kamna pa pomeni tudi vstopnico za nove, boljše pogoje, je še dejal. Samo novi prostori, nova oprema in povečanje kapacitet, ne bo zadosti za izpolnjevanje najsodobnejše oskrbe, je opozorila.

Zato klinični center vzporedno s postopki izboljšanja tehnične infrastrukture pelje tudi vse postopke za izboljšanje logistike, delovnih procesov in informacijskih postopkov. Položitev temeljnega kamna pa predstavlja tudi obveznost tako za klinični center kot tudi za investitorje in izvajalce, da se spoštujejo vsi s pogodbo dogovorjeni roki.

Nova urgenca ljubljanskega UKC do konca 2009

Ljubljanski univerzitetni klinični center bo novo urgenco dobil predvidoma konec leta 2009: do konca 2008 naj bi bil zgrajen prizidek k obstoječi urgenci, v letu 2009 pa naj bi obnovili še sedanje prostore urgence. Tako bi lahko konec leta 2009 na enem mestu zaživele vse urgentne službe, med drugim nujna medicinska pomoč, pediatrična in ginekološka urgenca in druge.

Vrednost prve faze projekta, v kateri bo opravljena dozidava, rekonstrukcija in obnova objekta DTS, naj bi znašala 19,8 milijona evrov. V pogajanjih s podjetji, ki so oddala ponudbo za gradnjo, je namreč ministrstvo za zdravje z družbo SCT in partnerjema v skupni ponudbi - Vegradom Velenje ter Gradbenim podjetjem Grosuplje - uspelo izpogajati tako ceno.

V kasnejših fazah, ki naj bi se v celoti zaključile leta 2011, bodo svoje mesto in nove prostore dobile še druge službe. In sicer center internistične intenzivne medicine (CIIM), kardiovaskularna intenzivna terapija (KVIT), center intenzivne terapije (CIT), nekatere skupne službe vsem tem službam (laboratoriji, sterilizacija, lekarna in kuhinja), v zadnjih fazah projekta pa bo UKC dobil tudi heliport.

Celoten projekt so na ministrstvu ocenili na 95,2 milijona evrov. Planirani znesek bo po mnenju ministrstva treba za vse faze do leta 2011 ustrezno povečati z novimi dodatnimi finančnimi sredstvi, a denar za prvo fazo, to je obnovo, rekonstrukcijo in dozidavo DTS, je že zagotovljen.

Novi prostori DTS bodo še enkrat večji od sedanjih. Celoten prizidek bo imel sedem nadstropij (tri kletne, pritličje in tri nadstropja), celotna površina pritličja, kjer bo urgenca, pa bo obsegala 6170 kvadratnih metrov. Objekt bo stal ob Bohoričevi ulici, kjer se gradi tudi nova Pediatrična klinika, in bo med drugim povezan tudi s to stavbo.

Razpis za izvedbo gradbenih in obrtniških del za prvo fazo dogradnje, rekonstrukcije in adaptacije diagnostičnega, terapevtskega in servisnega objekta v UKC Ljubljana so na ministrstvu za zdravje objavili 10. januarja letos. Ob snovanju razpisa so predvideli, da bo od odpiranja ponudb do sklenitve pogodbe z najugodnejšim ponudnikom poteklo pet tednov. Izbrani izvajalec pa naj bi gradbena dela začel takoj po podpisu pogodbe.

A je še pred odpiranjem prispelih ponudb podjetje, ki se sicer na razpis sploh ni prijavilo, vložilo revizijski zahtevek - sklicujoč se na zakon - kot zainteresirano za oddajo javnega naročila. Na ministrstvu so tako speljali celoten postopek, kot ga zahteva vsak revizijski zahtevek, kar pa je odpiranje prispelih ponudb zamaknilo do začetka aprila. Po novem revizijskem zahtevku, ki so ga sicer še isti dan umaknili, je razpisna komisija 6. aprila končno odprla prispele ponudbe in ugotovila, da so bile od osmih prispelih ponudb štiri pravočasne.

Štiri ponudbe, ki so na ministrstvo prispele pravočasno, so oddala podjetja Alpine Mayreder Bau, SCT, Primorje in Energoplan. A izkazalo se je, da so bile ponudbe v določenih delih pomanjkljive, poleg tega pa je tudi ponujena cena presegala zagotovljena sredstva za izvedbo tega projekta. Zato je ministrstvo razveljavilo postopek in šlo v pogajanja s ponudniki. Tu pa je najnižjo ceno ponudila družba SCT, in sicer 19,8 milijona evrov, kar je več kot dva milijona evrov manj od začetne ponudbe.

Načrt objekta DTS v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru, ki bi med drugim tako končno dobil tudi svoje pristajališče za helikopterje nujne pomoči, je, kot je znano, minister Bručan vključil med ključne projekte razvoja UKC Ljubljana in svojega mandata.