»Teza o steklenih stropih še kako drži«

Nominiranka za obrtnika leta 2015, Mateja Vodičar, direktorica družinskega podjetja Prima filtri iz Sore pri Medvodah.

Objavljeno
23. november 2015 18.05
Prima filtri
Marjana Hanc
Marjana Hanc
Medvode – Po zaslugi Donita so nekoč Medvode slovele po izdelavi filtrov. Mnogi zaposleni so po preoblikovanju podjetja dobili službo v Filterautu oziroma Sogefi Filtration na Ladji. Nekateri pa so »šli na svoje«. Med njimi je bil pred 25 leti tudi Marjan Petelinkar. Doslej so v podjetju Prima filtri, ki ga po njegovi upokojitvi vodi hči Mateja Vodičar, izdelali več kot 10.000 filtrov, največ po naročilu za industrijo.

»Oče je bil razvojni tehnolog v Donitu in začel je leta 1990, tako kot mnogi drugi, iz čiste ničle. Medtem ko so v Donitu delali pretežno filtre za avtomobile, in to v velikih serijah, za manjše serije oziroma filtre po naročilu ni bilo zanimanja. V tem je videl tržno nišo oziroma potencial in ga tudi izkoristil. Ob stanovanjski hiši v Sori pri Medvodah je naredil prizidek in v njem uredil delavnico. Pisarno pa smo imeli kar v hiši. Na začetku so bili štirje zaposleni, tudi mama je pustila službo strojepiske na sodišču. Ob širitvi dejavnosti je bilo treba zgraditi še več prizidkov. Zdaj nas je tu 23 zaposlenih, med njimi sestra Sonja in njen mož Marko, ki sta tako kot jaz ekonomista,« je povedala Mateja Vodičar.

Področja so si jasno razdelili: Mateja vodi tako proizvodno podjetje Prima filtri kot tudi podjetje za nabavo, prodajo, tehnologijo in marketing Prima Filtertehnika, ki sta kapitalsko in lastniško povezani. Njena sestra skrbi za finance in računovodstvo, njen svak je koordinator proizvodnje in vodja prodaje. Matejini in Sonjini starši so upokojeni – mladim občasno priskočita na pomoč z nasveti in pri varovanju vnukov.

Mateja Vodičar se je v družinskem podjetju zaposlila pred desetimi leti po študiju komunikologije na FDV, kjer je diplomirala o temi ženske v menedžmentu. Nato je vpisala še podiplomski študij na ekonomiji in magistrirala z nalogo Vpliv multinacionalk na konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij. V nalogah je torej znanstveno obdelala temi, s katerima se v praksi srečuje iz dneva v dan.

»Ženske moramo v strojništvu, ki je izrazito v domeni moških, pokazati izrazito več, če se želimo dokazati. Tudi v obrtništvu je enako. Po mojih informacijah za najboljšega obrtnika leta še nikoli ni bila razglašena ženska, še nominirank doslej ni bilo ... Torej še kako drži teza o steklenih stropih. Tako imenovani stekleni strop je nevidna ovira, sestavljena iz predsodkov in stereotipov, in preprečuje, da bi ženske napredovale do višjih delovnih mest,« je razložila sogovornica.

Razširjanje mreže kupcev in dobaviteljev

Prva tri leta si je v družinskem podjetju prizadevala razširiti mrežo kupcev ter dobaviteljev materialov in končnih izdelkov v tujini. Zdaj podjetje Prima Filtertehnika, ki je nastalo leta 2009 z združitvijo s podjetjem Imex Filtertehnika in prodajnega programa Prima filtri, proda dobro polovico vseh filtrov, ki jih kupijo kot trgovsko blago, medtem ko 45 odstotkov industrijskih filtrov, proizvedenih v Sori pri Medvodah, prodajo pod svojo blagovno znamko Prima filtri. Dvajset odstotkov jih izvozijo, največ na Madžarsko in v države nekdanje Jugoslavije pa tudi v Nemčijo, Avstrijo, Francijo in Nizozemsko. Izvoz želijo še povečati. V Sloveniji so med večjimi kupci Gorenje, Krka, LTH Castings in Metal Ravne.

Prima filtri in Prima Filtertehnika imata dobre tri milijone evrov prihodkov, samo družba Prima filtri je imela lani 735.000 evrov prihodkov; so majhno podjetje, večina zaposlenih je starih od 30 do 40 let.

Na vprašanje, ali so se težke razmere v panogi pokazale tudi v njihovem podjetju, Vodičarjeva odgovarja, da imajo na srečo zelo razpršene kupce in razpršen program. »Občutili smo propad gradbenih podjetij, ker smo tudi njim prodajali filtre, a smo uspešno nadomestili z drugimi programi, to je specialnimi filtri za industrijo. Iskali smo nove kupce in nove trge, širili smo proizvodni program. Naš največji kupec, denimo, predstavlja šest odstotkov celotne prodaje. Zlasti v kriznem času je treba biti prilagodljiv in hiter.«

Pri filtrih za motorni program je bila težava to, da so se pojavili dampinške cene in skoraj vsak mesec še en nov trgovec. O širitvi v Prima filtrih ne razmišljajo, radi pa bi okrepili tehnologijo. »Delamo v smeri, da bi resnično vsak rad prihajal v službo in užival v tem, kar dela. Ključ do uspeha je to, da imaš ambiciozen kader, ki gre s tabo na istem vlaku v isto smer,« je sklenila Mateja Vodičar.