Težje zaposljivim delo z biomaso

Danes so se na avstrijskem Štajerskem zbrali partnerji in sodelavci čezmejnega avstrijsko-slovenskega projekta SOBIO - socialni biomasni centri, katerega cilj bo zaposlovanje težje zaposljivih vzhodne Štajerske na avstrijski strani ter Podravja in Pomurja na slovenski strani meje.

Objavljeno
03. februar 2011 19.22
Jože Pojbič, Murska Sobota
Jože Pojbič, Murska Sobota
Sv. Margareta ob Rabi –  Hkrati bi razvijali rabo lesne biomase iz gozdov za energetske in morebitne druge namene. Projekt je vreden skoraj 1,2 milijona evrov, financiran pa bo predvsem iz evropskega sklada za regionalni razvoj, partnerji pa ga bodo izvajali tri leta. Tako vzhodna avstrijska Štajerska kot severovzhodna Slovenija sta bogati z gozdovi, glede na povprečje države sta slabše razviti in obe se zaradi tega srečujeta z več težje zaposljivimi ljudmi. Partnerji hočejo s projektom SOBIO ustanoviti pilotna biomasna centra v Sv. Margareti in v Puconcih, v katerih bi izobraževali, zaposlovali in znova vključevali v družbo ljudi s socialnega roba, torej bodo razvili model socialnega podjetništva za nego gozda in proizvodnjo lesne biomase. Oba biomasna centra bosta lastnikom gozdov, ki sami niso sposobni ali pripravljeni delati v njem, ponudila skupine usposobljenih in opremljenih delavcev, ki bodo čistili in redčili gozdove, les bodo v centrih mleli v sekance za kurjavo ali iz njega pripravljali drva, znotraj projekta pa bodo iskali tudi nišne izdelke, kot so leseni koli, gnezdnice za ptice in podobno. Centra bosta lastnikom gozdov seveda plačevala razliko med vrednostjo lesa in vrednostjo v gozdu opravljenega dela. Partnerji projekta vidijo v tem več koristi: nova delovna mesta, predelavo regionalno dostopnih surovin, zadrževanje ustvarjene vrednosti znotraj regije, razvijanje novih izdelkov in seveda družbeno reintegracijo ljudi z obrobja.

Nosilni partner projekta je avstrijskoštajersko združenje lastnikov gozdov Waldverband, na slovenski strani pa sodelujejo Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, občina Puconci, RRA Mura iz Murske Sobote in društvo za socialno vključenost Mozaik.