Tovarna sladkorja Ormož postaja naravni rezervat

Bazeni za odpadne vode bodo postali naravni rezervat z varstveno, izobraževalno in raziskovalno vlogo.

Objavljeno
01. november 2012 12.50
milosic/Ormož Tovarna sladkorja, kakršna je nekoč b
T. C., Delo.si
T. C., Delo.si
Ormož - Bazeni za odpadne vode nekdanje Tovarne sladkorja Ormož bodo postali mednarodno pomemben naravni rezervat z varstveno, izobraževalno in raziskovalno vlogo. To bo omogočil evropsko sofinanciran projekt obnove rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji (LiveDrava), ki ga vodi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Omenjeni projekt je financiran s strani finančnega mehanizma EU Life +, sofinancer je tudi občina Ormož. Vrednost projekta, ki se je začel septembra letos in ga bodo izvajali na območju Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi, je slabih 4,5 milijona evrov, trajal pa bo konca leta 2017.

Kot je povedal direktor društva in vodja projekta Damijan Denac, želijo v okviru projekta z naravovarstvenim upravljanjem in vzpostavljanjem zavarovanih območij ohraniti in izboljšati stanje populacij kvalifikacijskih vrst območja Natura 2000, posebej ptic, hroščev in rib z neugodnim varstvenim statusom, poroča STA.

Na ta način bodo tudi zagotovili trajnostno upravljanje nižinske Drave na način, ki bo hkrati zagotavljal protipoplavno varnost in pozitivno vplival na naravovarstvene cilje, med cilji pa sta tudi izboljšanje sodelovanja med ključnimi deležniki vzdolž nižinske Drave in osveščanje širše javnosti o pomenu naravne dediščine Drave za trajnostni razvoj regije.

V okviru projekta bodo poskrbeli tudi za ponovno vzpostavitev mokrišča na območju bazenov za odpadne vode nekdanje Tovarne sladkorja Ormož v vlogi pomembnega gnezdišča vodnih ptic in selitvene postojanke ter razglasitev območja za naravni rezervat. V preteklosti se je namreč izkazalo kot eno najpomembnejših za varstvo ptic v Sloveniji in je velikega mednarodnega pomena.

V okviru projekta bo na tem območju postavljena tudi infrastruktura za obiskovalce, ki bo omogočala kakovostno doživljanje narave, poskrbljeno bo za vse skupine javnosti kot tudi za obiskovalce s posebnimi potrebami. Vzpostavljena bo raziskovalna postaja, ki bo integrirana v mrežo mednarodnih postaj za raziskovanje selitev ptic.

Da tudi ormoška občina te aktivnosti vidi kot pomembno razvojno priložnost, je potrdil tudi župan Alojz Sok. Nastal bo namreč turistični produkt, ki bo dopolnil ponudbo občine na naravoslovnem področju, spodbujal trajnostno rabo prostora in postal nacionalno in mednarodno prepoznavno raziskovalno središče s priložnostmi za vključevanje lokalnih storitev in proizvodov.