Tovornjakarji v Vrtojbi se bodo lahko pogreli in popili čaj

Terminal na MMP Vrtojba je dobil prizidek, parkirni sistem kontrole z ANPR kamerami in videonadzor parkirišča.

Objavljeno
11. oktober 2014 11.06
lvu/Promet
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Vrtojba – Tovornjakarji, ki prehajajo nekdanji mednarodni mejni prehod (MMP) Vrtojba, bodo odslej v prizidku ob vratarnici lahko zaužili topel obrok in se pogreli, na voljo jim bodo tudi pralno-sušilni stroj. Pridobitev so odprli včeraj, sočasno z obnovljeno javno razsvetljavo v občini Šempeter-Vrtojba.

Investitor, občina Šempeter-Vrtojba, je s prezidavo povečala kapacitete vratarnice na MMP Vrtojba. Prostori prvotne vratarnice, z izjemo čajne kuhinje, kjer je povezava z novim objektom, so sicer ohranili in v manjšem obsegu sanirali. V novo prizidanem objektu pa so po besedah Mateje Poljšak Furlan, zunanje sodelavke za stike z javnostmi, umestili jedilnico z manjšo čajno kuhinjo, kjer vozniki tovornjakov lahko zaužijejo obrok, pralno-sušilni stroj ter tehnični prostor za pripravo tople vode in ogrevanja objekta.

Nov objekt iz jedilnice omogoča dober pregled na parkirišče za tovornjake, hkrati pa bo zagotavljal kar najboljšo možno osvetlitev prostora z zahodnje in jugozahodne smeri.Prav tako so poskrbeli za parkirni sistem kontrole dostopa/izstopa z ANPR kamerami in videonadzor parkirišča, vključno s sistemom za signalizacijo z dvema obvestilnima tablama. Vrednost naložbe znaša slabih 138.000 evrov, za dokončana dela pa bo občina prejela 95 odstotkov nepovratnih sredstev (od tega jih bo 85 odstotkov zagotovil Evropski sklad za regionalni razvoj, za deset odstotkov pa država.

Občina je hkrati pripravila tudi programsko idejno zasnovo za ureditev prometnega tovornega terminala na območju nekdanjega MMP Vrtojba. Ta bo služila kot strokovna podlaga za nadaljnje projektiranje in umeščanje dejavnosti v prostor v postopku izdelave prostorskih aktov, občina pa želi tako postaviti prostorske temelje za nadaljnji razvoj omenjenega območja.

Sicer pa se je včeraj zaključil tudi projekt FutureLights, v sklopu katerega so rekonstruirali javne razsvetljave v občini z dobavo in vgradnjo skupaj 350 novih svetilk  v LED tehniki na 13 odjemnih mestih. Vrednost del je znašala skoraj 118.00 evrov.