Trase daljnovoda med Cirkovcami in Pincami ne bodo spreminjali

Izbrana trasa že ima državni lokacijski načrt, ljudje pa so vedno bolj odločeni, da takšne trase ne bodo sprejeli.

Objavljeno
01. oktober 2012 18.38
Ptujsko polje - Elektrovodi na vsakem koraku /F. MIloi/
Franc Milošič, Ptuj
Franc Milošič, Ptuj

Gorišnica - Prebivalci Placerovcev in Gajevc na Ptujskem polju bodo 10. oktobra zaprli cesto med Ptujem in Ormožem v Gorišnici. Protestirali bodo proti izbrani trasi daljnovoda Cirkovce - Pince v njihovih vaseh in zahtevali, da jo prestavijo. Na Elesu pa so povedali, da je izbrana trasa dokončna in je več ne bodo prestavljali

Ta podatek o dokončnosti bo razburil tudi druge civilne inciative - v Markovcih in Vidmu pri Ptuju, najbrž pa še kje drugje. Ljudje so se v teh krajih šest let upirali, pogovarjali, pogajali in protestirali proti daljnovodu ob stanovanjskih hišah, zdaj pa je jasno, da niso dosegli ničesar. Slovenska vlada je 12. julija izdala državni prostorski načrt, ki ne upošteva skoraj nobene njihove pripombe.

    V Gajevcih in Placerovcih so ves čas zahtevali, da daljnovod prestavijo na južno stran vasi ob staro strugo reke Drave, ki se tam z nasprotnim bregom naslanja na haloške griče. Med vasjo in reko že zdaj preko njiv teče daljnovod, pa bi tudi novega lahko postavili ob njem. Za nameček pa so omenjene vasi prepredene z električnimi žicami še po načinu elektrifikacije izpred 50-ih let. Ljudje zahtevajo, da študije vplivov na okolje več ne obravnavajo samo enega posamičnega posega v prostor, ampak da celovito ocenijo vse vplive skupaj, saj jih zadnje desetletja infrastrukturni objekti dobesedno obkoljujejo in izrinjajo z njihove zemlje.

Med cesto in hiše so sprojektirali še daljnovod

Leta 1978 so za hideroelektrarno Formin severno od njihovih vasi zgradili dovodni kanal, ki se dviga dvajset ali še več metrov nad njihova polja in dvorišča. Med nasipom in vasmi je ostalo nekaj polja, vendar je država ob kanalu mimo teh vasi izdala lokacijski načrt za hitro cesto med Hajdino in Ormožem. Zdaj pa jim je ministrstvo za okolje in prostor med traso ceste, ki še ni zgrajena, in med njihove hiše narisalo še visokonapetostni daljnovod. Kot v posmeh pa so veljavni predpisi takšni, da je daljnovod treba odmakniti od hitre ceste za sto metrov, od domov pa je lahko oddaljen komaj 40 metrov.

Predsenik iniciativnega odbora Placerovci - Gajevci Zoran Vesenjak pravi, da na nobeno vprašanje ali zahtevo v šestih letih niso dobili nobenega konkretnega odgovora, zato zdaj več ne nameravajo odnehati in tudi gradnje daljnovoda ne bodo dovolili. Ker ve, da se deset civilnih iniciativ na različnih krajih te trase upira izbranemu koridorju, je še nekaj upanja. Župan Gorišnice Jože Kokot potrjuje, da ministrstvo za okolje in prostor pri umeščanju daljnovoda ni upoštevalo nobene pripombe in tudi sam je bil presenečen, ko je bil kar naenkrat sprejet državni lokacijski načrt, ne da bi prej vedeli, kaj je z njihovimi nasprotovanji in pripombami. »Eles se bo zdaj izgovarjal, da je le investitor in da je traso določalo ministrstvo.« Prav danes, v torek, naj bi predstavniki Elesa v občino prinesli vse potrebne podatke.

Do konca leta bodo 3300 lastnikov obiskali cenilci

    Toda Katarina Krasko Štebljaj z Elesa je potrdila: »Z državnim prostorskim načrtom je trasa daljnovoda določena do natančnosti katastrske parcele. Možnosti za usklajevanje trase so bile s tem izčrpane. Sprejem uredbe je podlaga investitorju za pripravo projektne dokumentacije ter za sklenitev ustreznih pogodb z vsakim lastnikom nepremičnin, ki se nahajajo znotraj območja državnega prostorskega načrta, na podlagi katerih bo ELES pridobil gradbeno dovoljenje. Tudi v občini Gorišnica bomo tako 2. oktobra predstavljali le vlogo investitorja in nadaljnje postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

    Do konca letošnjega leta bodo cenilci obiskali okrog 3300 lastnikov zemljišč na celotni trasi in z njimi sklepali pogodbe o služnosti za gradnjo daljnovoda. V desetih občinah, skozi katere naj bi daljnovod gradili, bodo pripravili tudi posebne informativne dneve, kjer bodo lastnikom predstavljene vse podrobnosti. Prošnje, zahteve in nasprotovanja ljudi so torej bili zaman.