Trebnje končno do vzhodnega priključka na avtocesto

Dveletno zamudo je povzročil zlom SCT, Dars je 
moral objaviti nov razpis.

Objavljeno
09. oktober 2012 23.08
zld_Trebnje cesta
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto

Trebnje - Dars v najkrajšem času pričakuje odločbo ministrstva za infrastrukturo in prostor o poskusnem obratovanju cestne navezave dolenjske avtoceste na Mirnsko dolino preko vzhodnega priključka v Trebnjem. Če jo bodo dobili danes, bo promet stekel že popoldne, vsekakor pa do petka.

Marjan Koler iz Darsove službe za komuniciranje je potrdil, da so bile odpravljene vse pomankljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu konec septembra. Direkcija RS za ceste in občina Trebnje pa sta sklenili dogovor o upravljanju in vzdrževanju ceste, ki je bil prav tako potreben za izdajo odločbe o poskusnem obratovanju.
Gradnjo dolenjske avtoceste pri Trebnjem končujejo z veliko zamudo.

Dela so se zaradi težav izvajalcev, tudi SCT, končala

Ob odprtju zadnjih 15 kilometrov dolenjskega avtocestnega kraka med Plusko pred Trebnjim in Hrastjem pred Novim mestom konec junija 2010 so napovedali, da bo vzhodni trebanjski priključek s povezovalno cesto proti Mirnski dolini končan v treh mesecih. V tem času sta bila večinoma končana viadukt in nadvoz čez Temenico in železniško progo, nato pa so se dela zaradi težav izvajalcev, tudi SCT, ustavila.

Po nedokončanem krožišču proti Mirni je promet potekal izmenično enosmerno, zaradi česar je prihajalo do zastojev. Dars je moral objaviti nov razpis, z novomeškim CGP, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, pa je bila pogodba podpisana šele na začetku pomladi letos. CGP je držal obljubo in v najkrajšem mogočem času končal krožišče, da so lahko že pred tedni sprostili promet proti Mirni.

Cestna navezava na Mirnsko dolino vključuje 177-metrski viadukt preko Temenice in železniške proge, opremljen s pločnikom in kolesarsko stezo, 94-metrski nadvoz z obojestranskim pločnikom preko železnice Trebnje-Sevnica, dve krožišči, 63-metrski podporni zid, 1,7 kilometra deviacij regionalnih in lokalnih cest, 1,6 kilometra pločnikov, dve avtobusni postajališči in javno razsvetljavo. Celotna naložba je stala sedem milijonov evrov, od tega je bilo po prvotni pogodbi narejenega za 3,8 milijona evrov, novomeški CGP pa je končal gradnjo po novi pogodbi za 3,2 milijona evrov.

Priključek Mirna Peč

Nedokončan ostaja priključek Mirna Peč. Glavni problem je delno zgrajen pokriti vkop. Pogodba z izvajalcem je padla zaradi njegovega poloma, zdaj pa je treba s prvotnim projektantom skleniti dodatek za izdelavo projekta za oddajo nedokončanih del novemu izvajalcu, ki bo izbran na novem javnem razpisu. Denar za dokončanje bo deloma zagotovljen iz unovčene bančne garancije, deloma pa ga bo moral zagotoviti Dars. Pogodbena vrednost priključka je bila 7,3 milijona evrov, nedokončan pa je pokriti vkop, ki je v tej vsoti predstavljal približno dve petini.