Tretja os vse bliže, toda ...

Letos odkupi na obe delih severne trase, prihodnje leto istočasni začetek gradnje, nasprotniki pa na sodišču

Objavljeno
10. maj 2017 21.31
Tretja os Gašperšič
Brane Piano
Brane Piano
Rogaška Slatina - Drugega dne obiska vlade v Savinjski regiji je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič povedal, da se priprave na gradnjo odsekov severne tretjine hitre ceste tretje razvojne ose med Savinjsko dolino in Koroško začenjajo.

Študija DARS je potrdila upravičenost gradnje štiripasovne ceste na celotni trasi, dinamiko gradnje pa bo vlada v treh mesecih določila v 6-letnem operativnem načrtu vlaganj v cestno infrastrukturo. DARS bo še letos začel s pripravljalnimi deli, odkupom zemljišč ter z izdelavo projektne dokumentacije tako za odsek Šentrupert-Velenje, kakor za odsek Velenje-Slovenj Gradec, gradbeno dovoljenje pa bo pridobljeno v letu 2018.

Pripravljalna dela in tudi gradnja bodo po Gašperičevih napovedih potekala čim bolj sinhronizirano in na obeh odsekih hkrati oziroma na celotni trasi od avtoceste v Savinjski dolini do Slovenj Gradca. S tem, spomnimo, je zadoščeno tudi zahtevam Koroške, ki ne pristaja, da bi najprej zgradili cesto od avtoceste do Velenja.

Kljub temu pa vse napovedi še lahko padejo v vodo. Civilna iniciativa Braslovče oziroma 21 posameznikov še čakajo na odločitev upravnega sodišča, na katerem spodbijajo uredbo o državnem prostorskem načrtu za traso Šentrupert-Velenje, ker je po njihovem trdnem prepričanju predraga, ne povezuje mest kot sta Velenje in Celje, je prometno neučinkovita, pretirano posega v kmetijska zemljišča in razseljuje 120 ljudi.

Sicer pa je za investicije v drugo cestno infrastrukturo v Savinjski regiji letos, so povedali ob vladnem obisku v regiji, ki se danes zaključuje, načrtovanih 16,8 milijona evrov, prihodnje leto pa 17,3 milijona evrov. Za redno vzdrževanje in preplastitve je v Savinjski regij letos predvidenih 8,2 milijona evrov, od tega samo za preplastitve vozišč 6,2 milijona evrov. Na območju 31 savinjskih občin bo zgrajenih 18 odsekov daljinskih kolesarskih poti, ki bodo povezane z že urejenimi občinskimi kolesarskih potmi. Za državne kolesarske poti je letos v proračunu več kot 0,5 milijona evrov, prihodnje leto pa še 1,9 milijona evrov. Kar milijon evrov je vredna brv za kolesarje in pešce preko Savinje v Tremerjih, ki jo bodo postavili letos, pol milijona evrov pa še glavna državna kolesarska povezava Celje-Laško.