Trgovina z ljudmi ima 21 milijonov žrtev

Dan boja proti trgovini z ljudmi: Približno polovica žrtev je otrok. Prisilne poroke se dogajajo tudi v Sloveniji.

Objavljeno
16. oktober 2014 21.13
Barbara Hočevar, notranja politika
Barbara Hočevar, notranja politika
Ljubljana – Po podatkih je v svetu 21 milijonov žrtev trgovine z ljudmi, od tega približno polovica otrok. Letni dobiček te kriminalne dejavnosti ocenjujejo na 32 milijard dolarjev. Ekonomska globalizacija, slabe gospodarske razmere, tudi vojne so vzroki za veliko širitev trgovine z ljudmi. Tudi v Sloveniji.

Prisilna prostitucija, beračenje, delo, služabništvo, suženjska razmerja je le nekaj pojavnih oblik trgovine z ljudmi. Žrtve so najpogosteje šibkejši in diskriminirani, ženske in otroci, neredko tudi moški.

»Pri večini žrtev smo ugotovili, da so uporabniki storitev ali dobrin izkoriščali njihov socialni položaj in stisko. Socialna ranljivost in slabe življenjske razmere vplivajo na to, da se žrtve trgovine z ljudmi ne prepoznajo kot take, ker vidijo v tem, kar delajo, rešitev iz brezizhodnega položaja,« je opisala dr. Danijela Frangež s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, skupaj z dr. Alešem Bučarjem Ručmanom avtorica raziskave z naslovom Analiza trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile, trgovine z otroki, prisilnega beračenja in izvrševanja kaznivih dejanj. »Zato je pomembna vloga državnih mehanizmov, ki taka dejanja lahko odkrijejo in prekinejo, ne samo s tem, da identificirajo storilce, ampak tudi s tem, da naredijo vse mogoče, da se omeji ponudba in povpraševanje po storitvah. Govorimo o celostnem pristopu, ki ne preganja samo storilcev, ampak skrbi tudi za izboljšanje razmer in socialnih okoliščin, ki so večinoma vzroki, da se žrtev znajde v takem položaju,« meni Frangeževa.

Med oblikami, ki jih lahko zaznamo v Sloveniji, so prisilne poroke otrok. »V javnosti je treba doseči zavedanje, da prisilne poroke otrok pomenijo kršitev temeljnih človekovih pravic in da poroke mladoletnih deklet niso del romske kulture, ampak kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Ugotovili smo, da je v Sloveniji sicer res največ takih porok v romski skupnosti, obstajajo pa tudi druge skupnosti, v katerih se prav tako dogovarjajo za poroke.«

V raziskavi sta avtorja ugotovila, da v Sloveniji obstajajo zaznani uporabniki spolnega izkoriščanja otrok. »Nekateri državljani potujejo v tujino z namenom spolnega izkoriščanja otrok, in sicer v države, kjer te zlorabe niso resneje preganjane. Poleg tega nama je kolega iz Norveške, kjer imajo programske možnosti spremljanja spolnih zlorab otrok na spletu, povedal, da je v zadnjih 120 dneh eden od uporabnikov v Sloveniji posredoval in delil 902 posnetka spolnih zlorab otrok. Nisva odkrila primera, da bi bili otroci posneti v Sloveniji, vendar dopuščava možnost, da se tudi to dogaja.«