Trgovine in lokali namesto Colorjeve mavrice

Podjetje JVG ruši zgradbe v središču Medvod, za gradnjo poslovno-trgovinskega centra pa še nima dovoljenja.

Objavljeno
01. avgust 2014 19.49
Medvode
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Medvode – V središču Medvod, na območju nekdanjega Colorja, kjer je od leta 1908 stala tovarna olja, pozneje pa so tu izdelovali barve in lake ter sintetične smole, te dni rušijo stavbe. Zadnja med desetimi bo padla najbolj razpoznavna s pisanim pročeljem in napisom Color ob križišču regionalne ceste Ljubljana–Kranj.

Na mestu rušenja bo trgovsko-poslovno središče, kdaj ga bodo zgradili, pa ni jasno, saj investitor JVG še nima gradbenega dovoljenja.

Občinski svetniki bi raje imeli garažo

Medvoški občinski svetniki so marca šele sprejeli osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje nekdanje tovarne Color.

Na investitorjeve načrte o etapni oziroma fazni gradnji, po katerem bi v osrednjem objektu zgradili trgovino Spar, v drugih dveh objektih lokale, zraven pa bi bilo 192 parkirnih mest, so imeli veliko pripomb. Ali bo katere upošteval, denimo, da bi bilo bolje zgraditi garažo za parkiranje, pa bo razvidno ob obravnavi predloga odloka.

Stanovanj ne bo

Podjetje Color je zemljišče med železniško progo in Gorenjsko cesto zaradi selitve v Presko že leta 2008 prodalo mariborskemu gradbenemu podjetju MTB in Štajerci so leta 2010 optimistično napovedovali projekt Medvode city v vrednosti 24,5 milijona evrov: poleg poslovnih objektov in trgovine so obljubili še 127 stanovanj za 500 ljudi.

Toda MTB je šel nato v stečaj, novembra 2012 pa je stečajna upraviteljica Milena Sisinger dva hektara veliko zemljišče v središču Medvod za 2,2 milijona evrov prodala ljubljanskemu podjetju JVG. Direktor Jure Paušer nam je takrat pojasnil, da stanovanj na tem zemljišču ne bodo gradili in da imajo več interesentov za poslovno-trgovski center, med njimi je Spar.

Po dogovoru z lastnikom zemljišča in občino Medvode pa tudi med rušitvenimi deli na nekdanjem Colorjevem zemljišču ob sredah in sobotah še vedno obratuje zbirni center za nenevarne odpadke. Tega naj bi preselili v prihodnjo obrtno cono Jeprca, vendar temu odločno nasprotujejo nekateri občani.