Trije novi Life+ projekti

Slovenija je s tremi projekti, ki jih je izbrala EU, nacionalno kvoto za Life+ presegla za polovico

Objavljeno
11. april 2014 00.35
*lvu* ZOO
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Ljubljana − Evropska komisija je od skupaj 1468 projektov za program Life+ za sofinanciranje izbrala 225 projektov, od tega tri slovenske, skupaj vredne 13,7 milijona evrov. Nekaj več kot osem milijonov evrov bo za projekte prispevala Evropska unija, preostalo država in projektni partnerji.

Evropska komisija je izmed 34 projektnih predlogov, ki jih je posredovalo ministrstvo za okolje in prostor (MKO), izbrala tri projekte. Zavod za gozdove Slovenije bo skupaj s partnerji iz Hrvaške, Italije in Avstrije izvedel projekt Upravljanje in ohranitev populacije rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah − Life Dinalp Bear. Vrednost tega projekta je skoraj šest milijonov evrov, Evropska unija bo prispevala 4,1 milijona evrov. Občina Kočevje s partnerji je za projekt Ohranjanje Natura 2000 območij na Kočevskem-Life Kočevsko pridobila 2,3 milijona evrov, Life for European Forest Genetic Monitoring System-Lifegenmon, ki ga je prijavil Gozdarski inštitut Slovenije s partnerji iz Slovenije, Grčije in Nemčije, pa bo stal 5,5 milijona evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo za vse tri projekte zagotovilo 2,5 milijona evrov. Z 18 odstotki bo financiralo projekt Life Dinalp Bear, s 30 odstotki kočevskega in s 13 odstotki projekt gozdarskega inštituta. Na naše vprašanje, ali je delež državnega ozemlja v Naturi 2000 eno izmed meril, so na MKO pojasnili, da je površina Nature 2000 pomembna pri določanju okvirnih nacionalnih kvot za posamezne države. Trije slovenski projekti pa so bili tako močni, da so za 50 odstotkov presegli predvideno nacionalno kvoto, kar je veliko tudi v primerjavi z drugimi državami članicami. Povprečna poraba letnih nacionalnih kvot v prejšnjih letih je namreč znašala približno 75 odstotkov.

Letos ali prihodnje leto pa se bo sklenilo osem slovenskih projektov Life+, vrednih 17,8 milijona evrov, v katerih znaša sofinancerski delež države polovico celotne vrednosti.
Od leta 2000 je Slovenija pridobila 29 projektov (brez treh novih), za katere bi sama težko ali sploh ne zagotovila denar. S projekti, vrednimi 40 milijonov evrov, je pridobila 22,5 milijona evrov iz programa Life.