Tržiška občina s 4,7 milijona evrov dolga

Novi tržiški župan Sajovic je predstavil dolgove občine, ki znašajo skoraj 4,7 milijona evrov. Bivši župan Rupar je bil zgrožen, ker je informacija prišla v javnost.

Objavljeno
23. januar 2007 10.54
Pavel Rupar
Tržič – Na ponedeljkovi izredni seji tržiškega občinskega sveta, ki se je zavlekla dolgo v noč, saj so svetniki uro in pol potrjevali le dnevni red, je novi tržiški župan Borut Sajovic predstavil dolgove občine, ki znašajo skoraj 4,7 milijona evrov. Bivši župan Pavel Rupar je bil na drugi strani zgrožen, da se je informacija o dolgovih, ki je po njegovem mnenju prenapihnjena, pojavila v javnosti. Seja je tako minila v besednem obračunavanju med Sajovicem in Ruparjem.

Po tem ko je tržiški občinski svet že 27. decembra lani obravnaval poročilo o izvrševanju proračuna občine za minulo leto in o finančnem stanju občine ob koncu leta, je Sajovic svetnikom obljubil, da bo občinska uprava pripravila seznam vseh upnikov, katerim občina dolguje plačilo za opravljene storitve in dobave ter tekoče in investicijske transfere. Med upniki so tako dobavitelji kot tudi javni zavodi, ki se financirajo iz občinskega proračuna, posamezniki, društva in druge organizacije. Porabljena pa je že vsa lanska proračunska rezerva in polovica letošnje, je pojasnil Sajovic in dodal, da bo potrebno vse prenesene neplačane obveznosti vključiti v proračun za leto 2007.

Da bi pokrila del svojih dolgov, je lani občina Tržič sklenila pogodbo o dolgoročnem posojilu s Hypo Alpe Adria Bank. Dolgoročni kredit v višini 1,5 milijona evrov bo občina odplačevala do leta 2021, prvi obrok pa zapade leta 2011. V letu 2007 ob moratoriju na vračilo glavnice, znašajo obresti po informativnem izračunu skoraj 55.000 evrov in jih je potrebno vključiti v predlog proračuna za leto 2007. Tudi druge dolgove bo potrebno kmalu poravnati, saj na primer Davčna uprava RS, ki zahteva skoraj 260.000 evrov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za podjetje Cablex, grozi z blokado transakcijskega računa.

Rupar telefonski klici naj bi znašali tudi do 837 evrov mesečno

Občinska uprava se zato trudi zmanjševati izgubo. Občina je med drugim že prodala občinsko vozilo, ki je občino letno stalo skoraj 10.000 evrov. Poleg tega je Sajovic poudaril, da si kot župan ne bo privoščil mesečno za okoli 200.000 tolarjev (837 evrov) stroškov za telefonske klice z mobilnega telefona, kot je bilo to pri njegovem predhodniku. Ob tem je obljubil, da bodo dolgove dosledno poplačali pa čeprav to pomeni, da občina nekaj časa ne bo mogla izvajati novih investicij.

Bivši zanikal podatke o višini dolga

"Podatki kažejo, da so pravljice o rednem plačevanju izvajalcev, ki jih navaja svetnik Rupar, le pobožne želje," je poudaril Sajovic. Rupar pa je zanikal, da bi občina imela toliko dolga, kot je predstavil Sajovic. Povedal je, da gre za največ 3,2 milijona evrov dolga, ki jih lahko občina po njegovem mnenju odplača v pol leta.

Nad obravnavo dolgov občine v javnosti je bil Rupar, ki je Tržič vodil zadnjih 12 let, zgrožen. "Pošiljanje poročila v javnost je zlivanje gnojnice na lastno glavo in je tudi pravno sporno," je prepričan. Zato je zahteval, da občinska uprava do naslednje seje objavi tudi vse prihodke in denar, ki ga je prejšnja oblast pridobila. "Da je ne boste ljudem predstavljali le po tem, kolikšen dolg je naredila," je še dodal.