Tržiški svetniki danes o izgubljeni Vili Bistrica

Tožba, v kateri občina Tržič zaradi škode v sodnem postopku zahteva od države 2,3 milijona evrov z obrestmi, je v fazi prekinitve.

Objavljeno
24. oktober 2013 10.00
Vila Bistrica
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Tržič – Danes bosta odvetnika Zorko Benedičič in Klavdij Jožef Novak tržiškim občinskim svetnikom razkrila, kakšne možnosti ima občina Tržič v tožbi proti državi zaradi izgube Vile Bistrica, svojega edinega protokolarnega objekta. Župan Borut Sajovic je zaradi občutljivosti informacij že napovedal, da bo v tem delu seje predlagal, naj bo zaprta za javnost.

Župan Borut Sajovic je bil pred sejo pripravljen povedati le, da je bila velika napaka storjena med letoma 2002 in 2004, ko je sodišče pravico do vračanja v naravi dalo državi, ob obnovi denacionalizacijskega postopka 2009 pa je bilo odločeno, da občina Tržič nima pravnega interesa.

Vila Bistrica in še 5000 kvadratnih metrov zemljišča sta bila marca 2004 v okviru denacionalizacijskega postopka vrnjena pravnemu nasledniku denacionalizacijskega upravičenca, francoskemu državljanu Guyju Masquereju.

Le nekaj dni pred petletnim zastaralnim rokom pa je občina Tržič s pomočjo ministrstva za zunanje zadeve v londonskem arhivu našla dokumente, da je industrialec Leo Gassner tam dobil pravico do odškodnine za zaplenjeno premoženje v Tržiču po 2. svetovni vojni. Njegova vdova Cvetana Gassner je namreč dobila skoraj 642.000 funtov odškodnine in podpisala tudi izjavo, da se odpoveduje uveljavljanju nadaljnjih zahtevkov v zvezi z zaplenjenim premoženjem v takratni Jugoslaviji.

Državo tožijo za 2,3 milijona evrov

Na državnem pravobranilstvu smo izvedeli, da občina Tržič toži državo za 2,3 milijona evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi že od leta 2008, postopek pa je zdaj na predlog tožeče stranke v fazi prekinitve. »Gre za škodo, ki naj bi občini nastala v sodnem postopku Okrajnega sodišča v Kranju ter pred Višjim sodiščem v Ljubljani, ker naj bi sodišči storili očitno sodno napako, ki da je bila posledica hude malomarnosti pri opravljanju sodniškega dela. Sodišči sta v postopku vračila zaplenjenega premoženja pokojnemu Leonu Gassnerju predlagatelju Guyju Masquereju vrnili dve nepremičnini, ki v naravi predstavljata Vilo Bistrico. Višina odškodnine predstavlja vrednost nepremičnine in odškodnino za nezmožnost uporabe,« so pojasnili na pravobranilstvu.

»Napaka občine «

Na pravobranilstvu trdijo, da je občina Tržič imela možnost učinkovito varovati svoje pravice in interese, vendar v postopku pred pravnomočnostjo na prvi stopnji ni nikoli zatrjevala, da je lastnica Vile Bistrice oziroma nepremičnin, na katerih ta stoji. Zato je sodišče 7. maja 2003 zaključilo, da sta navedeni nepremičnini last države. Na to odločitev se je občina sicer pritožila, vendar v pritožbi ni zatrjevala, da je lastnica. »Pritožbeni razlogi niso bili utemeljeni in tako je odločitev Okrajnega sodišča v Kranju, da se Masquereju vrneta v last in posest tudi nepremičnini in se pri njih vknjiži lastninska pravica zanj, postala leta 2005 pravnomočna. Občina je pozneje sprožila še več pravnih sredstev.«

Predlog za obnovo postopka vložen prepozno

Na vprašanje, zakaj država, potem ko so odkrili listinske dokaze, da je bila Gassnerju priznana odškodnina, ni sama predlagala obnove postopka, so na pravobranilstvu dejali, da so, enako kot občina Tržič, to storili v najkrajšem možnem času. Na Okrajnem sodišču v Kranju so predlog vložili 6. februarja 2009 in čeprav je bil po vsebini utemeljen, je bil vložen prepozno, po preteku petletnega objektivnega roka. Predlog občine Tržič pa je bil zavržen, ker v postopku pred pravnomočnostjo ni zatrjevala in dokazovala, da je lastnica nepremičnin in torej zavezanka za njuno vrnitev, niti ni tega dejstva navajala v pritožbenem postopku, zato po mnenju sodišča njen pravni interes za vložitev predloga za obnovo postopka ni bil podan.

Potomec iz Pariza je vilo prodal podjetniku Aleksandru Jerebu

Gassnerjev pastorek, Parižan Guy Masquere je vilo še pred končanim postopkom leta 2008 menda za milijon evrov prodal podjetniku Aleksandru Jerebu. Jereb pa je leta 2008 od Masquereja odkupil tudi terjatev v višini 270.000 evrov, ki izhaja iz tožbe za odškodnino, ker je občina Tržič od 1. oktobra 2000 do 1. februarja 2005 neupravičeno uporabljala vilo. Vila je zaprta za javnost in videti precej zapuščena.