Tudi drugi uniformirani poklici začenjajo stavkovne aktivnosti

Ker so vojaki, cariniki in drugi prepričani, da so primerljivi s policisti, in so proti razlikovanju, se upirajo zdaj še oni.

Objavljeno
23. maj 2017 16.41
mdr*Carinska sluzba
B. H.
B. H.

Ljubljana – Po policistih, ki so stavkovne aktivnosti napovedali prejšnji teden, so jih danes še sindikati drugih uniformiranih poklicev. Vendar iz diametralno nasprotnih razlogov − policisti nasprotujejo linearnemu izenačevanju poklicev, drugi pa se ne strinjajo z neenako obravnavo.

Sindikati državnih organov, ministrstva za obrambo in carinikov so danes sledili vzoru policijskih zastopnikov. Poudarjajo, da sta policijska sindikata s svojimi zahtevami, podkrepljenimi z oblikovanjem stavkovnih odborov, spodbudila druge sindikate, ki zastopajo pooblaščene uradne osebe, da ravnajo podobno. Vlada in resorna ministrstva so pred precejšnjim izzivom − če bodo vse uniformirane poklice v pogajanjih za odpravo plačnih anomalij izenačili s policisti, ti napovedujejo stavkovne aktivnosti, če jih ne bodo, pa tovrstnih dejavnosti ne izključujejo drugi.

»Ne pristajamo na tezo, da poklic policista ni primerljiv z nobenim drugim poklicem v represivnem delu državne uprave in operativnih službah zaščite in reševanja,« je izpostavil Frančišek Verk, predsednik sindikata državnih organov. Varnostni sistem države bi moral biti enovit, zato v njem ne more biti posebej favorizirana policija, čeprav je zagotovilo za stabilno javno varnost, vendar pa to ne pomeni, da lahko ob tem razvrednotimo vojake, pravosodne policiste in druge − zaporske uslužbence, carinike, obveščevalno dejavnost, civilno zaščito in gasilce, je prepričan. »Skrajno neodgovorno je, da si je vlada dovolila predstavo, ko na javni sceni mišice razkazujejo policijski in drugi sindikati represivnega dela državne uprave,« meni Verk.

A tudi policisti ostajajo neomajni. Pri Sindikatu policistov Slovenije (SPS) poudarjajo, da podpirajo vsako odpravo anomalij pri vrednotenju podplačanih delovnih mest, a zahtevajo, da se pri njihovi odpravi najmanj ohrani s stavko doseženo razmerje med njimi in drugimi »pooblaščenimi uradnimi osebami«. »Ne moremo privoliti v kupovanje socialnega miru na račun razvrednotenja poklica policist,« pravi Kristjan Mlekuš, v. d. predsednika SPS. Zavračajo tudi argumente ministrstva za javno upravo, da bi bila izenačitev samo začasna, češ da bodo imeli od leta 2018 policisti spet za najmanj dva plačna razreda višje plače kot drugi, saj so poklicni standardi drugačni, pa tudi vsa delovna mesta ne bodo prevedena v VI. tarifno skupino.