Tujcem se prijateljske vožnje ne bodo več izplačale

Sezonskih dovolilnic ne bo več, za gospodarsko dejavnost pa bo treba plačati pavšal.

Objavljeno
04. september 2014 10.43
bsa-Posočje
Blaž Močnik, Tolmin
Blaž Močnik, Tolmin
Tri zgornjeposoške občine so na zgodovinski seji v drugi obravnavi sprejele nov odlok o plovbni ureditvi na Soči ter pravilnik za vzdrževanje plovbnega območja in vzdrževanje vstopno-izstopnih mest. Domača športna podjetja so dosegla enako obravnavo za tujo konkurenco, ki gospodarske dejavnosti ne bo več smela opravljati mimo nadzora z izgovorom o prijateljskih prevozih.

Občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin so prvič v zgodovini delovanja sedli za isto mizo in na izredni seji sklepali zgolj o omenjenih dveh točkah. Izkušnje preteklih let, ko so podoben dokument občinski sveti pripravljali več let, na koncu pa sta ga sprejeli zgolj dve lokalni skupnosti, so očitno zalegle, saj so svetniki odlok in pravilnik sprejeli soglasno.

V prid domačinom

Zgornjeposoške občine so bile obenem prisiljene pravila igre za plovbo na Soči in Koritnici prilagoditi najprej zakonu o plovbi po celinskih vodah. Usklajevanje je bilo dolgotrajno predvsem zaradi občinskega zavračanja odgovornosti glede uveljavljanja popolne varnosti na vodi, odlok pa bo začel veljati z novim letom. Posočje z njim uveljavlja pomembne novosti, ki so vendarle nekoliko bolj pisane na kožo domačim podjetnikom. Ti so se dolga leta pritoževali, češ da je zaradi ohlapnih pravil igre tuja konkurenca nelojalna.

Odslej bodo morala vsa podjetja, ki nameravajo na Soči opravljati gospodarsko dejavnost, plačati pavšal v višini 3500 evrov. Letnih plovbnih dovolilnic ne bo več, na voljo bodo le še dnevne za ceno 50 evrov. »S tem bi radi izločili opravljanje dejavnosti mimo naših predpisov. Kdor je doslej kupoval letne dovolilnice in se ob nadzorih izgovarjal, da ne gre za dejavnost, temveč za prevoz prijateljev, bo moral odslej kupovati dnevne dovolilnice, toda dvomim, da se mu bo to izplačalo vse poletje za vsak čoln posebej,« je pojasnil predstojnik medobčinske uprave posoških občin Simon Leban. »Seveda vsi podpiramo domače gospodarstvo, toda obenem se moramo držati zakonodaje. Interesov nekoga in zahtev drugih pa ni vedno lahko uskladiti. Zbližali smo stališča in postavili merila, praksa pa bo pokazala, kaj smo s tem dosegli,« je bila kljub vsemu zadovoljna kobariška županja Darja Hauptman.

Zahtevajo boljši nadzor

Zahteve se bodo z novim odlokom še zaostrile, ker bo treba ob pavšalu dokazati še registracijo vseh plovil. »Tudi s tem pritiskamo na enotno obravnavo, kjer pa ni nujno, da morajo biti rafti registrirani zgolj v Sloveniji,« je dodal Leban. Za nameček bodo morali imeti vodniki raftov tudi izpit reševalca iz divje vode, kar poleg izpita za vodnika še zahteva omenjeni zakon o plovbi po celinskih vodah. »Brez tega se dejavnosti že zaradi varnosti ne bi smelo opravljati. Nam torej ne bo nič olajšanega, le tujci bodo morali izpolnjevati tisto, kar država od nas že dolgo zahteva,« je poudaril predsednik Gospodarskega interesnega združenja raftarjev Dolina Soče Adis Hrovat. Globe bodo znašale od 50 do 1000 evrov.

Glede izvajanja odloka je še nekoliko zadržan, saj meni, da se brez nadzora razmerja na vodi, ki gredo v korist tujih podjetij, ne bodo spremenila. »Letos je bil nadzor slab. Če naslednjo sezono ne bo drugače, bomo pač prisiljeni prijavljati kršitve. V Avstriji bi tudi vsak kmet poklical policijo, če bi opazil nepravilnosti. Za nadzor plovbne poti bi bil dovolj že en redar z vestnim delom,« je opozoril. Medtem ko pristojnost glede izvajanja odloka pade na medobčinsko upravo, bosta morali registracije čolnov nadzirati pomorska inšpekcija in policija, nadzor licenc pa bo kakor doslej izvajala tržna inšpekcija.

Leban še predvideva, da bodo najpozneje do novega leta objavili razpis za izvajalca tehničnih nalog, s katerim bodo izvajali skrbništvo na plovbnem območju in upravljanju vstopno-izstopnih mest. Te naloge pa ureja pravilnik.