Tujci lani pri nas potrošili 2,4 milijarde evrov

Turistična statistika - turizem prispeva 4,9 odstotka slovenskega BDP, z multiplikatorji pa 8,2 odstotka BDP

Objavljeno
28. december 2015 16.00
Ljubljanski turizem
Aleš Stergar
Aleš Stergar
Ljubljana – Tuji in domači turisti in izletniki so na izletih in počitnicah v Sloveniji leta 2014 potrošili 3,515 milijarde evrov, kar je 66 milijonov več kot leta 2012. Od tega so tuji turisti potrošili 2,408 milijarde evrov – na enodnevnih izletih 1,391 milijarde evrov, ostalo pa tisti, ki so pri nas tudi prenočili, so izračunali v slovenskem statističnem uradu.

Slovenski turisti so za potovanja leta 2012 potrošili 1,203 milijarde evrov – od tega v tujini 906 milijonov evrov in doma 297 milijonov evrov – lani pa 1.216 milijonov evrov, od tega v tujini 923 milijonov, doma pa 293 milijonov evrov. Za potovanja v tujino smo slovenski turisti porabili več kot za zganjanje turizma doma, kjer smo porabili leta 2012 skupaj 809 milijonov evrov in lani 814 milijonov evrov. Na enodnevnih izletih so slovenski popotniki porabili 58 oziroma 57 odstotkov te vsote.

Neposredni turistični BDP, ki vključuje poleg dodane vrednosti tudi vse neto davke na proizvode, ki so bili vplačani ob turistični potrošnji, je za leti 2012 in 2014 ocenjen na 1,747 in 1,824 milijarde evrov in je v obeh letih pomenil 4,9 odstotka celotnega bruto družbenega proizvoda Slovenije.

Poleg neposrednih učinkov (pri nastanitvah, v gostinstvu, pri prevozih, pri turističnih agencijah, v kulturi in športu) so statistiki namreč z uporabo multiplikatorjev, ki jih uporabljajo tudi statistiki po drugih državah, ocenili tudi posredne učinke turistične potrošnje na gospodarstvo. Tako izračunan skupni BDP, ki je bil posledica turistične potrošnje, je v letu 2012 znašal 2,959 milijarde, lani pa 3,058 milijarde evrov ali 8,2 odstotka BDP v gospodarstvu.

Prispevek turizma

Zgornje deleže so statistiki izračunali v skladu z metodologijo satelitskih računov za turizem (SRT), ki temelji na priporočilih, ki so jih pripravili v OZN, Eurostatu, OECD in (leta 2008) Svetovna turistična organizacija. Slovenski turistični delavci, vključno z gospodarskim ministrom, ki prihaja iz tega sektorja, pri poudarjanju pomena turističnega gospodarstva raje uporabljajo podatke o 12 do 13-odstotnem deležu turizma v slovenskem BDP, pri čemer gre za ocene WTTC in Oxford Economics. WTTC (World Travel and Tourism Council) – Svetovni svet za potovanja in turizem –, je zasebna organizacija, ki letno ocenjuje in napoveduje turistično potrošnjo in prispevek turizma za, trenutno, 184 držav.

WTTC poleg ocen neposrednega prispevka turizma, ki je skladen s koncepti SRT, ocenjuje tudi skupne učinke oziroma prispevek turizma. Metodologija temelji na širšem konceptu turistične potrošnje, ki vsebuje tudi turistične naložbe in turistično kolektivno državno potrošnjo ter izračunava skupne posredne učinke. So tudi še nekatere druge razlike do metodologije SRT.

V slovenskem statističnem uradu pojasnjujejo, da ti dve sestavini v sedanji koncept notranje turistične potrošnje po SRT še nista vključeni zaradi nekaterih konceptualnih nedorečenosti pri njihovem zajemanju in težko razpoložljivih podatkov ter zato potencialnih problemov pri primerljivosti med državami. WTTC jih vključuje, uradna slovenska statistika pa meni, da jih za Slovenijo ocenjujejo visoko.

Neposredni prispevek turizma za leto 2013 je bil (primerjalno) v Avstriji 5,3 odstotka BDP (višji kot v Sloveniji), skupni učinek turistične potrošnje 7,9 odstotka BDP (nižji kot v Sloveniji), WTTC pa je za Avstrijo za leto 2013 po svoji metodologiji skupni prispevek turizma ocenil na 13,4 odstotke bruto družbenega proizvoda.

Dodana vrednost

Neposredna dodano vrednost, ki je bila ustvarjena s proizvodnjo turističnih proizvodov in storitev, torej turistična (direktna) dodana vrednost, je za leti 2012 in 2014 ocenjena na 1,162 in 1,182 milijarde evrov in je v obeh letih pomenila 3,7 odstotka celotne dodane vrednosti v gospodarstvu, torej manj kot je delež BDP. Skupna dodana vrednost, ki je bila posledica turistične potrošnje, je v letu 2012 znašala 2.261 milijonov evrov, v letu 2014 pa 2,3 milijarde evrov ali 7,2 oziroma 7,1 odstotka celotne dodane vrednosti v gospodarstvu, kar je tudi manj kot je izračunani delež skupne turistične potrošnje v BDP.

Tuji turisti, izletniki in počitnikarji so lani v Sloveniji po izračunih statističnega urada potrošili 2,4 milijarde evrov. Za nastanitve so odšteli 392 milijonov evrov, za gostinske storitve (postreženo hrano in pijačo) 297 milijonov evrov, za prevoze in najem vozil 102 milijona evrov, za storitve turističnih agencij in organizatorjev potovanj 22 milijonov evrov, za kulturne storitve (vstopnine, na primer) 21 milijonov evrov in za športne ter rekreacijske storitve (žičnice, bazeni in podobno) pa 261 milijonov evrov. Za vse našteto turistično ponudbo so odšteli 1,092 milijarde evrov, še več, 1,314 milijarde evrov pa so odšteli za druge proizvode in storitve – od nakupov v trgovinah do storitev lepotilnih salonov, na primer.

Domači obiskovalci smo za turistično ponudbo v Sloveniji potrošili 749 milijonov evrov, v tujini pa 766 milijonov evrov. Za druge proizvode in storitve smo doma odšteli 358 milijonov evrov in v tujini 157 milijonov evrov. Za nastanitve smo doma odšteli 116 milijonov evrov in v tujini 318 milijonov evrov, v gostinskih obratih smo doma pustili 195 milijonov evrov in v tujini 181 milijonov evrov.

V turističnih dejavnostih je v Sloveniji skupaj 58.327 zaposlenih, od tega v dejavnostih, neposredno povezanih s turizmom 30.573. Od slednjih jih dela 9.012 v nastanitvah, 10.361 v gostinstvu, 3.878 pa pri prevozih.

Leta 2014 je v Slovenijo prišlo 2,4 milijona turistov, ki so tu prespali in to skupaj šestmilijonkrat, povprečno vsak dva in polkrat. Domačih turistov, brez enodnevnih izletnikov, je bilo 1,1 milijon, prespali pa smo 3,5-milijonkrat, povprečno 3,2 noči. V tujino smo odšli na dobra dva milijona enodnevnih potovanj in na 2,6 milijona večdnevnih potovanj, na katerih smo prespali natanko 13.687.486-krat ali vsak povprečno 5,2-krat.