Turisti in podjetja prihajajo v Žalec

Razcvet investicij ob avtocesti v Arnovskem gozdu, po 20 letih v Žalcu tudi nova stanovanja

Objavljeno
03. april 2018 18.51
Žalec sušilnica
Brane Piano
Brane Piano
Žalec - Po dveh desetletjih bodo v Žalcu letos začeli graditi stanovanja, v Arnovskem gozdu bo zrasel motel, v Levcu bodo po desetih letih čakanja na državo končno smeli graditi nove stanovanjske hiše, poslovno cono Arnovski gozd pa bo občina zaradi zanimanja morala še razširiti.

»Pri avtocestnem priključku Arja vas bomo v Arnovskem gozdu uredili parkirišče za vozila, ki jih zdaj dnevni migranti v bližini parkirajo na črno. Občin Velenje, Slovenj Gradec in Celje sofinanciranje ne zanima, zato bomo parkirišče zgradili sami in bo plačljivo,« pravi žalski župan Janko Kos.

Poslovni coni Arnovski gozd pa se napoveduje širitev že leta 2019. Toming Inženiring za družbo Lidl tu že začenja graditi logistični center, ki bo z do 70 milijoni evrov po Magni druga največja tuja investicija v Sloveniji. Še ta mesece bo Žalec sprejel prostorske pogoje in še to pomlad zasebnemu investitorju v Arnovskem gozdu omogočil gradnjo parkirišč za tovornjake, črpalke in butičnega motela s sto posteljami.

Kos poudarja, da je zanimanje podjetij za prihod ali širitev v Žalcu veliko. Z investitorji se pogovorijo ter se skušajo približati njihovim potrebam: »Zaradi zanimanja začenjamo pripravljati vse potrebno za območje Arnovski gozd III.«

Po dveh desetletjih, ko je v Žalcu primanjkovalo novih stanovanj, se bo letos v stanovanjski soseski Franga začela tudi gradnja stotnije stanovanj. Zasebni investitor bo v prvi etapi za trg zgradil 59 stanovanj, v naslednji pa še 40. »V prihodnjih letih zato predvidevamo povečan vpis v vrtce in šolo, o čemer bomo naročili analize,« dodaja direktorica občinske uprave Tanja Razboršek Rehar.

Za sredino leta 2018 pa v Žalcu napovedujejo tudi sprostitev možnosti individualne gradnje v naselju Levec na meji s celjsko občino. »Naselje in prebivalci so bili več kot deset let blokirani pri gradnji prizidkov ali novih objektov, ker je bila šele aprila 2016 sprejeta državna Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca,« pravi Reharjeva. Zdaj bo Žalec lahko sprejel prostorski akt, za katerega je že speljal vse postopke. Omogočal bo gradnjo najprej 30, nato pa še 20 hiš.

Generator turističnega razvoja pa v Žalcu ostaja Fontana piv. Začeli so snovati razprši hotel, saj jim turističnih postelj primanjkuje. Na sušilnici hmelja zasebnik načrtuje razgledno ploščad z restavracijo že do leta 2019, ko bo tu svetovni hmeljarski kongres. V Vrbju pa za avtodome, bazen, kamping in počitniške hiške občina pripravlja projektno dokumentacijo.