Türkovi zaradi Parecaga na ustavno sodišče

Družina Türk in Robert Časar bi morala do danes odstraniti sporne objekte.

Objavljeno
29. avgust 2013 21.36
šuligoj turk
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Portorož, Sečovlje – Družina Türk, ki bi morala do danes porušiti nelegalno zgrajene objekte v Parecagu, poskuša poleg pritožbe na ministrstvo za kmetijstvo in okolje z vlogo na ustavnem sodišču zadržati inšpekcijsko odločbo o rušenju.

Zakonca Vitoslav in Metka Türk ter podjetje Virtus (v lasti Tineta in Tonija Türka) bi morala do danes porušiti nelegalno zgrajene objekte v Parecagu. Podobno odločbo o odstranitvi nezakonito zgrajenih delov stavbe v Portorožu je dobil tudi nekdanji predsednik uprave Luke Koper Robert Časar za družinsko hišo v Portorožu, a je tudi on ni uresničil.

Inšpektorji v kontrolni pregled

Na Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor so nam povedali, da so v obeh primerih vročili zavezancem odločbe 29. junija in da so imeli dva meseca časa za izpolnitev odločbe. »Po današnjem datumu bo gradbeni inšpektor opravil kontrolni ogled. Če objekti ne bodo odstranjeni, bo uvedel izvršilni postopek in izdal sklep o dovolitvi izvršbe, v katerem bo določen nov rok za odstranitev in vzpostavitev prejšnjega stanja. Pritožba proti inšpekcijski odločbi ne zadrži njene izvršitve.« Pravijo, da se odločba nanaša na nezakonite gradnje počitniškega objekta z bazenom, na zemljišču s parcelno številko 402/11 in 402/12.

Načelnik upravne enote Piran Ivan Seljak je povedal, da Türkom niso podali zahteve za legalizacijo objektov v Parecagu. Izdaja drugačnega gradbenega dovoljenja, kot je bilo izdano, niti ni mogoča, ker prostorski akt tega ne omogoča, pravi Seljak. Če bi to hoteli narediti, bi po njegovih besedah morali na občinski ravni sprejeti ali občinski prostorski načrt ali kako drugače poseči v prostorsko dokumentacijo. Neuradno smo izvedeli, da Türkovi niso gradili popolnoma brez gradbenih dovoljenj, zato bi pri enem objektu lahko rušili samo posamezne dele, za preostali del pa bi morali spremeniti namembnost. Drugi objekt bi morali porušiti, ker je popolnoma v nasprotju z namembnostjo.

Türkova soproga prepričana o zmagi

Metka Türk nam je danes pojasnila, da so se pritožili na inšpekcijsko odločbo, rok, do katerega mora pristojno ministrstvo o pritožbi odločiti, pa se izteče sredi septembra. Šele nato se lahko v primeru negativne rešitve pritožbe obrnejo na upravno sodišče. »Vlogo za zadržanje inšpekcijske odločbe smo podali tudi na ustavno sodišče. Ob tem opozarjam, da je bil inšpekcijski postopek sprožen šele 12 let po začetku gradnje, voden brez našega zaslišanja in z neobičajno kratkimi roki. S tem nam je bila kršena temeljna pravica do poštene obrambe in do predložitve dokazil, s katerimi bi lahko v normalnih postopkih dokazali resničnost naših trditev, da nikakor ne gre za nelegalne objekte.«

Sprašuje se, kakšna navodila je dobil inšpektor Pavel Galjanič, ko je bil na sestanku pri nadrejeni gradbeni inšpektorici v Ljubljani. »V začetku tedna smo pridobili mnenje sodne izvedenke, s katerim bomo dokazovali resničnost naših trditev, da so bili vsi gradbeni posegi narejeni legalno, na podlagi in skladno s pridobljeno gradbeno dokumentacijo. Ker so bili objekti zgrajeni oziroma obnovljeni legalno, ni potrebe po njihovi legalizaciji. Prepričani smo, da bomo v poštenih sodnih postopkih dokazali resničnost naših trditev o legalnosti objektov,« meni Metka Türk in dodaja, da bo njihov uspeh velik cmok v grlu akterjev iz javne uprave in političnih lobijev in tudi nekaterih novinarjev, ki niso dopuščali dvoma.