Učenka ima za šolsko kosilo le deset minut

Dekličinemu očetu ni uspelo s pritožbo, čeprav je inšpektor potrdil nepravilnosti.

Objavljeno
27. maj 2014 20.07
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Litija – Starši učenke, ki obiskuje osnovno šolo v Litiji, so nezadovoljni s preskopo odmerjenim časom za kosilo, ki znaša vsega deset minut. Pristojne ustanove jim niso pomagale, toda po prepričanju otrokovega očeta, ki je belgijski državljan, je takšen odnos skrajno nenavaden.

Učenkin oče (njegovega priimka ne moremo zapisati, ker bi s tem razkrili identiteto otroka) je povedal, da ne more več prenašati ignorantskega odnosa vodstva šole do tega problema. Pravi, da ima njegova šestošolka trikrat na teden več kot pet ur pouka, zato ima za kosilo na voljo vsega deset minut. V tem času ne more priti niti od enega do drugega razreda, kaj šele da bi v miru pojedla obrok. Posledično zamuja k šesti uri pouka ali pa prihaja lačna domov, pravi njen oče.

Svet staršev brani šolo

»Če šola organizira kosilo, bi morala poskrbeti tudi, da otrok v miru poje, česar pa v litijski šoli nimajo urejeno. Šola uči, da se morajo otroci pravilno prehranjevati, a tega v praksi ne izvaja,« je jezen otrokov oče in za primer zdravega načina življenja otrok v šolah navede šolski izobraževalni sistem v Belgiji, kjer je vse urejeno s predpisi in jih šolniki tudi upoštevajo.

Predsednik sveta staršev Andrej Verhovnik je za Delo dejal, da so pritožbo obravnavali pred poldrugim letom. Takrat so ga zaprosili, naj jim dopise pošilja v slovenščini, in ne v tujem jeziku, nato je z njimi prenehal komunicirati. »Noben od drugih staršev otrok, ki imajo redkokdaj na voljo deset minut za kosilo, se še ni pritožil,« je zatrdil Verhovnik in pojasnil, da šolo pesti prostorska stiska, ki pa bo odpravljena jeseni z odprtjem nove šole. Verhovnik je tudi povedal, da gospod išče vse mogoče vzroke, da bi šolo očrnil, s čimer se starši ne strinjajo.

Ravnatelj litijske šole Peter Strle je pojasnil, da imajo učenci od 12. do 14. ure čas za kosilo, ki so ga prav zaradi tega primera premaknili za pol ure pozneje, saj je bil pred tem čas za obed od 11.30 do 13.30. »Omenjena učenka pride enkrat na teden v situacijo, ko mora pojesti kosilo med desetminutnim odmorom med peto in šesto uro, saj ima takrat več kot pet ur pouka. Če bi šola čas kosila raztegnila na pol ure, bi to za tiste učence, ki imajo šest ur pouka ali več, pomenilo, da bi morali potem pol ure čakati v varstvu in bi tudi pol ure pozneje prihajali domov, saj bi morali hkrati zamakniti tudi vse šolske prevoze. Ti pa so vezani na sosednje šole. Kakor zahteva učenkin oče, pouka preprosto ni mogoče organizirati. V drugih dneh pa ima učenka več kot dovolj časa za kosilo,« je za Delo povedal Strle in zatrdil, da doslej nobeden od staršev ni izrazil podobnih pomislekov, čeprav približno 50 otrok občasno obeduje v šoli.

Inšpektor ugotovil neskladje

Na podlagi pritožbe je bil v litijski šoli opravljen tudi inšpekcijski nadzor, so povedali na šolskem inšpektoratu. Ugotovili so, da je bil čas za kosilo v delnem neskladju s smernicami za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kjer v poglavju režim prehranjevanja piše, da se za kosilo nameni najmanj 30 minut. Organizacija kosila v litijski šoli, so pojasnili na šolskem inšpektoratu, je bila v neskladju s četrtim členom zakona o šolski prehrani. Ravnatelj Strle je sredi februarja inšpektorat seznanil, da je čas za kosilo podaljšal za pol ure, torej namesto do 13.30, do 14. ure, čeprav šola redni program konča ob 13.15. Po tem pisnem pojasnilu je bil inšpekcijski postopek ustavljen, kljub temu pa ima učenka še zmeraj enkrat na teden za kosilo le deset minut časa.