Učitelji pričakujejo pojasnila Makovec Brenčičeve v zvezi z novim modelom NPZ

Učenci so danes začeli opravljati nacionalno preverjanje znanja, dijaki pa splošno maturo z esejem iz maternega jezika.

Objavljeno
04. maj 2017 12.55
bsa OŠ Gorje
Š. P., STA
Š. P., STA
Ljubljana − Učiteljsko združenje Slovenije je danes z javnim pismom na ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič naslovilo več vprašanj v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ). Eno od vprašanj je, kdaj bo uradno besedilo o novem modelu NPZ in spremembah pravilnikov, na katere bo vplival nov model, prišlo v roke učiteljem.

Sicer so prav danes učenci 6. in 9. razredov osnovne šole s preizkusom iz slovenščine začeli NPZ, s katerim se preverja njihovo znanje pri treh predmetih. Združenje tako ministrico tudi sprašuje, koliko učiteljev praktikov je bilo vključenih v oblikovanje končnega besedila o novem modelu NPZ ter kdo in po kakšnem ključu jih je izbral.

Prav tako želi učiteljsko združenje pojasnilo, katere vsebinske spremembe, ki so jih predlagali učitelji v javni razpravi, so zajete v novem modelu NPZ. Pri tem združenje v javnem pismu Makovec Brenčičevi izraža začudenje, zakaj se NPZ uvaja v 3. razred, če se učitelji o tem niso izrekli oziroma so temu v večini nasprotovali.


Maja Makovec Brenčič. Foto: Igor Mali/Slovenske novice

»Zakaj si učenec v 9. razredu po vzoru mature ne sme sam izbrati tretjega predmeta, če ta vpliva na zaključno oceno in morda celo na izbiro njegovega nadaljnjega šolanja,« zanima združenje. Obenem tudi sprašuje, ali bo novi model NPZ za slovenščino upošteval opozorila učiteljev in se približal učnemu načrtu za slovenščino in potrjenim učnim gradivom.

Združenje je v javnem pismu Makovec Brenčičevo tudi spomnilo, da je nanjo že pred časom naslovilo nekaj prošenj, a vse doslej od nje ni dobilo odgovorov. Tako so jo prosili za uradno predstavitev novega modela NPZ. Prosili so jo tudi za pojasnilo, kako se bo vrednotilo delo popravljavcev NPZ v letošnjem šolskem letu.

»Že od začetka vašega mandata vas učitelji naprošamo za uradno predstavitev analize problematike nacionalnega preverjanja znanja. Žal učitelji do danes nismo prejeli nobenega odgovora,« je še učiteljsko združenje spomnilo šolsko ministrico.

Dijaki danes začeli splošno maturo

Učenci 6. in 9. razredov osnovne šole bodo danes s preizkusom iz slovenščine začeli nacionalno preverjanje znanja, s katerim se preverja njihovo znanje pri treh predmetih. Dijakinje in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol pa bodo z esejem iz maternega jezika začeli splošno maturo.

Letošnji tematski sklop Človek v kolesju sistema za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Vladimirja Bartola Alamut in Aldousa Huxleya Krasni novi svet.

Drugi del pisnega izpita iz maternega jezika bodo dijaki pisali 29. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali 27. maja, 5., 7., 10. in 12. junija. 3. junija bo pisni izpit iz matematike ter med 30. majem in 12. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov.

Ustni maturitetni izpiti bodo med 15. in 22. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijaki seznanjeni 10. julija.


Foto: Jure Eržen/Delo

Splošna matura letos poteka na 84 šolah, prvič jo bosta opravljala 6502 kandidata. Lansko leto je splošna matura potekala na istem številu šol in so jo prvič opravljali 7003 kandidati.

Na spomladanskem roku je splošno maturo v zadnjih letih uspešno opravilo od 84 do 87 odstotkov prijavljenih kandidatov, letno pa od 86 do 89 odstotkov.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1722 kandidatov (lani 1605), ki so se prijavili k poklicni maturi oziroma so jo že opravili.

Nacionalno preverjanje znanja zadnjič po starem

Nacionalno preverjanje znanja letos opravlja 18.286 učencev 6. razreda na 485 šolah in 17.251 učencev 9. razreda na 478 šolah.

Danes bodo šestošolci in devetošolci pisali preizkus iz slovenščine, v ponedeljek pa iz matematike. 10. maja bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika, učenci 9. razreda pa preizkus znanja tretjega predmeta. Za letošnje preverjanje je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določilo, da bodo tretji predmeti geografija, biologija, tuji jezik in šport.

Šestošolci bodo z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni 6. junija, devetošolci pa 30. maja.

Nacionalno preverjanje znanja letos še zadnjič poteka po starem, kajti prihodnje šolsko leto se obetajo precejšnje spremembe. Po novem modelu bodo preverjanje znanja opravljali tudi tretješolci, devetošolcem pa se bodo ocene vpisovale v redovalnice, za vse tri razrede (3., 6., in 9.) pa bo preverjanje znanja obvezno.


Foto: Igor Zaplatil/Delo