Učna pomoč za Rome tudi v Pogancih

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela načrtuje vrsto dejavnosti, najprej za 15 romskih otrok.

Objavljeno
08. maj 2017 19.18
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Novo mesto – Po Šmihelu in Brezju namerava Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) Novo mesto v sodelovanju z novomeško občino začeti program učne pomoči za predšolske in šolske otroke tudi v romskem naselju Poganci. Lokalna skupnost je že postavila učni zabojnik in zagotovila električni priključek, društvo pa načrtuje vrsto dejavnosti – sprva za 15 romskih otrok.

»Romi so v naši lokalni skupnosti izključeni na vseh področjih življenja, a morda nikjer s tako škodljivimi posledicami kot v izobraževanju, zato je izboljšan dostop do znanja in veščin ključen za napredovanje romske skupnosti,« je prepričana sekretarka DRPD Branka Bukovec. Prav s tem namenom je nastal program Dnevni center za romske otroke, ki ga društvo od leta 2009 izvaja v romskih naseljih Brezje in Šmihel, največjih romskih naseljih v novomeški občini. V program, ki je namenjen večji vključenosti romskih otrok v šolski sistem, pridobivanju novih znanj in veščin, razvijanju socialnega, človeškega in kulturnega kapitala ter kakovostnemu preživljanju prostega časa, je na obeh lokacijah vključenih 130 predšolskih in šolskih otrok. Vrednost programa je 100.000 evrov in ga sofinancira ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki prispeva k plači za 1,5 strokovnega delavca ter del materialnih stroškov. V izvedbo projekta so vključeni še zavod za zaposlovanje, predstavniki romske skupnosti, novomeška občina, ki zagotavlja prostore in plača del materialnih stroškov, ter Fiho.

                                           Branka Bukovec. Foto: Bojan Rajšek/DeloUčno pomoč, ki jo izvaja Dnevni center za romske otroke, podpirajo tudi v Osnovni šoli Šmihel. Ravnateljica Irena Hlača je povedala, da imajo učenci, ki obiskujejo program, praviloma narejene domače naloge, lažje sledijo pouku in imajo precej manj težav pri sporazumevanju in učenju v slovenskem jeziku. »Z delom društva imamo zelo pozitivne izkušnje, zato je ta projekt treba nadaljevati,« je prepričana Hlačeva. Predsednik Zveze Romov za Dolenjsko Bogdan Miklič je poudaril pomen predšolske in šolske učne pomoči v upanju, da se bo kar največ romskih otrok udeleževalo programa.

Program bodo širili

Po besedah Bukovčeve sta bila dnevna centra za romske otroke že večkrat omenjena kot primera dobre prakse, zato je njihov namen razširiti program učne pomoči še v druga romska naselja. V sodelovanju z novomeško občino, ki je že zagotovila primeren prostor v romskem naselju Poganci, in s podporo romske skupnosti je društvo načrtovalo odprtje Dnevnega centra Jedinščica (Poganci) že lani, vendar na državnem in občinskem razpisu niso bili uspešni. S projektom so se znova prijavili na letošnji razpis novomeške občine. Rezultati bodo znani predvidoma prihodnji mesec. Podporo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko pričakujejo prihodnje leto, ko jim bo poteklo petletno financiranje programa v obeh romskih naseljih z imenom Dnevni center za romske otroke. »Če bomo na občinskem razpisu uspešni, bomo lahko do pridobitve državnih finančnih sredstev izvajali program v nekoliko manjšem obsegu, vanj pa se bo vključilo približno 15 predšolskih in šolskih otrok,« je povedala Bukovčeva.