Umrli zdravniki »izdali« za 99.000 evrov zdravil

 Računsko sodišče prijavilo ZZZS policiji in tožilstvu, po 90 dneh lahko predlaga razrešitev Sama Fakina.

Objavljeno
22. maj 2012 22.51
Milena Zupanič, notranja politika
Milena Zupanič, notranja politika

Ljubljana – Računsko sodišče je pri rednem revizijskem pregledu zdravstvene blagajne (ZZZS) za leto 2010 ugotovilo niz nepravilnosti na področju obračunavanja zdravil. Najbolj bode v oči podatek, da je za skoraj sto tisoč evrov receptov predlani napisalo 69 umrlih zdravnikov. ZZZS, ki zadeve sam ni opazil, pravi, da je napaka administrativna.

Računsko sodišče je izreklo o računovodskih izkazih ZZZS za leto 2010 pozitivno mnenje, za pravilnost poslovanja pa mnenje s pridržkom, saj je ugotovilo, da ZZZS ni posloval v skladu s predpisi o javnem naročanju in ni zagotovil ustreznega nadzora nad izdanimi zdravili na recept ter opravljenih storitvah.

Najbolj nenavadna je ugotovitev, da je bilo predlani izdanih 8517 receptov, ki jih je ZZZS plačal, a so bile na njih navedene šifre 668 zdravnikov, ki v registru zdravnikov niso obstajali. Med njimi je bilo 69 umrlih – nekateri so umrli že leta 1985 in 1986 –, ki so »napisali« vsak po več receptov v skupni vrednosti 99.624 evrov. Prav tako nenavadno je, da je bilo obračunanih 2222 receptov v skupni vrednosti 78.939 evra za 453 oseb, katerih EMŠO v centralnem registru prebivalstva ni obstajal.

Poleg tega je bilo še več nepravilnosti pri obračunih zdravil na recept. Denimo: zavod je dovoljeval, da so lekarne k ceni zdravila prištevale še ceno vode, ki so jo uporabljale za mešanje antibiotičnega praška, zaračunana cena zdravila pa je bila zato precej višja od najvišje dovoljene cene. Ali: lekarna je obračunala ZZZS 849,08 evra več za celotno vrednost recepta, kot bi lahko (zaradi napak je bilo tako preveč zaračunanih dobrih 30.000 evrov), a ZZZS tega ni opazil. Opazil ni niti lekarne, ki je za vsako svojo točko obračunala 9,24 evra namesto 2,96. Kar 1,771 milijona evrov pa je ZZZS nakazal lekarnam, a za ta znesek ni imel podlage v pripadajočih podatkih o receptih. V teh, tako imenovanih podvojenih zapisih, je kar 20.283 evrov, ki jih je leta 2010 preplačal Lekarni Ljubljana.

»Nekatere ugotovitve so me presenetile, predvsem preplačila pri lekarnah in šifre zdravnikov, ki sploh niso obstajale. Če to niso naključja, nas lahko resno skrbi,« je dejal včeraj Igor Šoltes, predsednik računskega sodiča, ki bo podal prijavo policiji in tožilstvu, da »se potrdi ali ovrže sum kaznivega dejanja«. ZZZS je naložil tudi odzivno poročilo v 90 dneh, in če računsko sodišče z njim ne bo zadovoljno, lahko zahteva razrešitev odgovorne osebe ZZZS, to je generalni direktor ZZZS Samo Fakin.

Samo Fakin je menil, da ne gre za organizirano mrežo izkoriščanja, ampak za administrativne napake, ki so majhne, komaj 0,58-odstotne glede na 128.000 izdanih računov v 112 lekarnah (za 16 milijonov receptov) in 304 milijone, ki jih je ZZZS plačala za zdravila leta 2010. »Ko pride pacient z receptom v lekarno, lekarnarka ne vidi točno številk na zgornjem robu, zato vpiše prvo številko mrtvega zdravnika, ki se je spomni. Številke so razpršene po vsej Sloveniji in ni vzorca, ki bi kazal na organizirano krajo,« je pojasnil Fakin. Skrbnik šifer zdravnikov je Inštitut RS za varovanje zdravja, ZZZS šifer ne preverja, recepte pa vodijo po številkah zavarovanih oseb, je dejal.

V enem izmed zdravstvenih domov smo izvedeli, da danes že vsi zdravniki izpolnjujejo recepte z računalnikom, ki samodejno vpiše njihovo ali morda mentorjevo šifro (če mlad zdravnik še nima svoje), Fakin pa je povedal, da je kljub temu tretjina receptov napisana na roko. Na lekarniški zbornici včeraj nismo mogli dobiti sogovornika, v Lekarni Ljubljana pa so se čudili, kako so se zgodila preplačila in naslovili vprašanje o tem na ZZZS.

ZZZS trikrat kršil zakon

Poleg nepravilnosti pri obračunavanju zdravil je računsko sodišče v redni reviziji ZZZS za leto 2010 ugotovilo, da je zdravstvena blagajna trikrat kršila zakon o javnem naročanju, in sicer za računalniške storitve v skupni vrednosti okoli štiri milijone evrov.

ZZZS je predlani izvedel 31 postopkov oddaje javnih naročil v skupni ocenjeni vrednosti 14,2 milijona evrov in 1603 postopke oddaje naročil male vrednosti v ocenjeni vrednosti 2,5 milijona evrov. Računsko sodišče je ugotovilo neupoštevanje zakona v treh primerih, Samo Fakin, generalni direktor ZZZS, pa je poudaril, da oškodovanja javnih sredstev pri tem ni bilo.

Sporen je javni razpis za oddajo naročila strokovne pomoči pri razvoju informacijskih rešitev za analiziranje podatkov. Ponudnik je moral za referenco predložiti tri uspešno izvedene tovrstne projekte in ustrezno usposobljenost izvajalcev. Kot merilo za izbor je bila določena najnižja cena, oddaja del pa je predvidela 800 dni dela (arhitekt, projektant in programer) v obdobju štirih let v ocenjeni vrednosti 552.000 evrov. Ponudbi sta oddali ljubljanski podjetji CRMT in S&T Slovenija. ZZZS je obe zavrnil, saj je bila prva previsoka (561.360 evrov), druga pa 450.720 evrov, a jo je ZZZS ocenil kot »vsebinsko nesprejemljivo«, čeprav takšna opredelitev po zakonu ne obstaja. Potem je pogoje iz razpisne dokumentacije občutno spremenil (protizakonito) in povabil oba ponudnika na pogajanja. Prišlo je le podjetje CRMT in ZZZS je izpogajal ceno 416.275 evrov, kar pomeni plačilo 520 evrov za delavca na dan.

V neskladju z zakonom je bila tudi izvedba razpisa za nadgradnjo infrastrukture osrednjega vozlišča v vrednosti 3,477 milijarde evrov. ZZZS se je odločil za postopek s pogajanji brez predhodne objave, kar je računsko sodišče prepoznalo kot neprimeren postopek. ZZZS je izbral SRC na podlagi izjave, da je edini dobavitelj, ki jo je poslalo podjetje IBM Slovenija z zagotovilom, da je SRC njen poslovni partner, pooblaščen za prodajo nadgradnje. Toda to izjavo bi moral podati SRC.

Družbi S&T pa je prav tako v postopku brez predhodne objave oddal naročilo nadaljnjega vzdrževanja programske opreme Microstrategy za tri leta v višini 62.842 evrov na podlagi izjave o ekskluzivnosti izvajalca. Po podatkih računskega sodišča družba S&T ni edina, ki lahko to opremo v Sloveniji vzdržuje.