Upokojencev je manj, vendar prejemajo višje pokojnine kot upokojenke

Največ prejemnikov starostne pokojnine je starih od 60 do 64 let. V Ljubljani je 16 prejemnikov starostne pokojnine mlajših od 49 let, 24 pa je starih sto let ali več. Kdo ima najvišje in najnižje pokojnine?

Objavljeno
16. februar 2011 10.46
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Na območju ljubljanske mestne občine so pokojnine višje kot drugje v državi. Po podatkih Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je povprečna pokojnina brez varstvenega dodatka, ki jo prejema 66.882 Ljubljančanov, 781 evrov, pokojnina največ Ljubljančanov pa znaša približno 708 evrov (Mediana). V območni enoti Ljubljana, ki vključuje občine v osrednji Sloveniji in približno tretjino slovenskih upokojencev, 142.279 prebivalcev dobiva v povprečju 708 evrov pokojnine brez varstvenega dodatka, največ pa jih prejema 647 evrov. V Sloveniji je povprečna pokojnina brez varstvenega dodatka 640 evrov, med 455.178 upokojenci pa jih največ prejema 586 evrov. Moških upokojencev je manj, vendar jim pripadajo višje pokojnine kot ženskam.

Zakaj so pokojnine v Ljubljani višje, je težko interpretirati, ker na Zpizu ne vodijo podatkov o izobrazbi in poklicu upravičencev do pokojnine, je povedal Brane Kokot, vodja službe za odnose z javnostmi. Po njegovem bi to lahko pripisali temu, da je v glavnem mestu več ljudi, ki so bili bolje plačani; tu pa je tudi središče gospodarstva, zato so plače v povprečju višje. Poleg tega je v Ljubljani manj kmečkih pokojnin, ki so nižje.

Najvišje pokojnine v Ljubljani brez varstvenega dodatka znašajo 2517 evrov (v Sloveniji 2540), pri tem pa je treba upoštevati, da so najvišji zneski pokojnin znižani za znesek akontacije dohodnine. Tako je bilo decembra lani po zakonu o dohodnini najvišje izplačilo slovenske pokojnine 2238 evrov, je pojasnil Kokot.

Najvišji izplačani znesek decembra lani 2238 evrov

Na vprašanje, katera skupina ljudi prejema najvišje pokojnine, pa odgovarja, da nam teh podatkov zaradi varstva osebnih podatkov brez soglasja prejemnikov ne more posredovati. Dodaja, da so to prebivalci, ki so imeli zelo dobre plače; pri njih gre za odmero od najvišje pokojninske osnove, kar pomeni, da so v najugodnejšem zaporedju 18 let prejemali nadpovprečne dohodke. Poleg tega so nekateri v pokojninskem zavarovanju preživeli veliko več kot štirideset let, zato so po zakonu nagrajeni z višjim odmernim odstotkom in jim tako pripada višja pokojnina.

Najnižja pokojnina brez varstvenega dodatka v Ljubljani in osrednji Sloveniji je 5,27, v vsej državi pa 1,19 evra. Najnižji prejemki so posledica izplačila v sorazmernem deležu; če je nekdo na primer manjši del delovne dobe, denimo 25 mesecev, dopolnil v Sloveniji, večino, denimo 455 mesecev, pa v tujini, kar je skupaj 480 mesecev, je sorazmerni del pokojnine, ki jo prejema tukaj, izračunan v razmerju 25 : 480, pojasnjuje Kokot. Posebno poglavje so družinske pokojnine, pri katerih poteka delitev med več prejemnikov; če so do pokojnine po umrlem poleg vdove ali vdovca upravičeni tudi širši družinski člani, se najprej odmeri vdovska pokojnina v višini 70 odstotkov osnove za njeno odmero, ostanek pa je družinska pokojnina, do katere so upravičeni širši družinski člani.

Varstveni dodatek prejema manj Ljubljančanov

V Ljubljani tudi manj upokojencev prejema varstveni dodatek (3431 oziroma 4,88 odstotka ljubljanskih upokojencev), ki je v povprečju nižji (81 evrov) kot v osrednji Sloveniji (87 evrov) in v vsej državi (91 evrov). Sicer pa varstveni dodatek v osrednji Sloveniji dobiva 9134 prebivalcev, kar je šest odstotkov upokojencev iz tega območja, in v Sloveniji 47.947, kar je 9,53 odstotka vseh upokojencev. Največ Ljubljančanov (Mediana) kot varstveni dodatek prejema 78 evrov, največ upokojencev v osrednji Sloveniji 84 evrov in največ slovenskih upokojencev 89 evrov.

Varstveni dodatek pripada 
več Ljubljančankam kot Ljubljančanom

V Ljubljani prejema pokojnino 70.313 prebivalcev, med njimi je 
26.514 moških in 43.799 žensk. Čeprav je moških samo dobra tretjina, pa so njihove pokojnine višje: v povprečju prejemajo 863 evrov brez varstvenega dodatka, največ pa jih prejema približno 773 evrov. Ljubljančanke prejemajo povprečno 732 evrov pokojnine brez varstvenega dodatka, največ jih dobiva 675 evrov. Najvišja ženska pokojnina v Ljubljani je 2407 evrov. Starostno pokojnino prejema 54.691 Ljubljančanov, med njimi je 21.289 moških in 33.402 žensk. Varstveni dodatek pripada več Ljubljančankam (2215 oziroma 5,06 odstotka ljubljanskih upokojenk) kot Ljubljančanom (1216 oziroma 
4,5 odstotka ljubljanskih upokojencev).

Starostna pokojnina za 24 stoletnikov

Prejemniki starostnih pokojnin v Ljubljani v povprečju dobivajo 
908 evrov, prejemnice pa 745 evrov; povprečna ljubljanska starostna pokojnina je 809 evrov. Med prejemniki starostne pokojnine 
v Ljubljani jih je 16 mlajših od 49 let ter v povprečju prejemajo 
713 evrov; v osrednji Sloveniji je takih 140 (v povprečju dobivajo 
718 evrov) in v Sloveniji 482 (v povprečju prejemajo 753 evrov). 
Največ prejemnikov starostnih pokojnin je starih od 60 do 64 let 
(11.711 v Ljubljani, 25.320 v osrednji Sloveniji in 81.514 v Sloveniji). Zanimivo je tudi, da pokojnino pri nas prejema 150 upokojencev, starejših od sto let, 44 jih je v Ljubljani. Med ljubljanskimi stoletniki jih 24 prejema starostno pokojnino (povprečno 662 evrov), 17 družinsko (povprečno 707 evrov) in trije vdovsko (povprečno 970 evrov).