Upokojenci ne upajo varčevati niti za lasten pogreb

Na Koroškem začetek akcije društev upokojencev proti varčevalnim ukrepom, ki bi posegali v pokojnine.

Objavljeno
16. september 2013 18.32
tlo/motiv
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec

Slovenj Gradec – Na srečanju s poslanci so v Koroški pokrajinski zvezi društev upokojencev predstavili gmotni položaj koroških upokojencev ter protestno pismo, v katerem s pomočjo izračunov dokazujejo, da so v desetih letih k uravnoteženju javnih financ prispevali že milijardo evrov. Tako zavračajo izjave ministra Čuferja, da upokojenci še niso ničesar prispevali k reševanju krize.

V 16 koroških društvih upokojencev je včlanjenih okoli 9500 od 16.000 tamkajšnjih upokojencev. »Zastopamo večino upokojencev na Koroškem,« je dejal predsednik Koroške pokrajinske zveze društev upokojencev Janez Gologranc, »posebej pa nas je prizadela nepremišljena izjava ministra Čuferja, da smo zdaj pri ukrepih na vrsti upokojenci, ki še nismo ničesar prispevali k uravnoteženju javnih financ. Dobivamo veliko klicev z vprašanji naših članov, kaj bomo ukrenili in kaj bo zdaj z nami, upokojenci.«
V Zvezi društev upokojencev Slovenije so tako sprejeli načrt za akcijo Pokojnin ne damo, dodatka za rekreacijo tudi ne!, ki jo nameravajo izpeljati po vsej Sloveniji. Kot pojasnjuje Gologranc, bodo na sestankih posameznih pokrajinskih zvez s poslanci seznanili le-te z gmotnimi razmerami upokojencev ter mirno protestirali proti vsakršnemu posegu v pokojnine. »Letni dodatek za rekreacijo je že zdavnaj postal socialni korektiv, denarja upokojenci ne porabijo več za pot na morje ali v hribe, temveč za osnovna živila in kurjavo za zimo,« ugotavljajo v protestnem pismu. »Naslednji koraki, ki si jih tudi mi ne želimo, so javni protesti in druge manj všečne aktivnosti.« Pri tem je Gologranc poudaril, da je upokojencev že več kot pol milijona, zato njihov protest ne bo ostal prezrt.

Gologranc: Upokojenci smo prispevali že milijardo evrov

Kot zatrjuje, so se pokojnine začele zniževati že leta 2000, po sprejetju novega zakona, pozneje je bilo sprejetih še pet sprememb o usklajevanju pokojnin, »od tega štiri v škodo upokojencev, potem pa še trije interventni zakoni o prenehanju usklajevanja pokojnin«. Poudaril je, da so lani, ko so še v vseh državnih podjetjih izplačevali regrese, upokojenci, ki so imeli nad 600 evrov pokojine, ta dodatek izgubili. »Od leta 2000 do 2012 smo upokojenci z omejevanji in usklajevanji pokojnin prispevali že okoli milijardo evrov, samo od leta 2010 do 2012 pa kar 444 milijonov evrov,« pravi Gologranc. Posledice tega so po njegovih besedah že vidne, saj ima skoraj 300.000 upokojencev manj kot 600 evrov pokojnine, »mnogi od njih z družinami vred le še životarijo«. 

S pokojnino preživljajo brezposelne otroke

Predsedniki občinskih društev upokojencev z vse Koroške so povedali, da je socialno stanje njihovih članov čedalje slabše, vse več upokojencev je na robu preživetja. »Tisti, ki dobiva 400 evrov pokojnine, jih večinoma ne porabi zase, ker mora vzdrževati še svoje otroke, ki nimajo službe, vnukom kupovati šolske potrebščine, sam pa na koncu nima niti za hrano. Morali bi preveriti, koliko je takih družin, Ti ljudje s pokojnino vzdržujejo celoten socialni sistem,« je opozoril predsednik DU Dravograd Adi Kralj.

Direktorica Centra za socialno delo Ravne Sonja Tiršek je povedala, da zaradi zakonskih določil pogosto ljudem ne morejo pomagati in uresničevati svojega poslanstva. »Ljudem tudi kdaj svetujemo, naj ne vzamejo varstvenega dodatka, ker potem niso upravičeni do izredne denarne pomoči.« Tirškova je potrdila, da stari ljudje velikokrat pomagajo mladim, zato se velikokrat ne odločajo za pomoč na domu, saj gre za plačljivo storitev in so tudi njihovi otroci obvezani k plačevanju te storitve. Na območju upravne enote Ravne, ki zajema 35.000 ljudi je tako le 37 uporabnikov pomoči na domu. »Dodatek za pomoč in postrežbo raje namenijo svojim otrokom in vnukom, kakor sebi. Zakonodaja starih ljudi ne ščiti na enak način, kot druge. Mladi družini je veliko laže priti do pomoči.«

Dodatno zdravstveno zavarovanje naj najrevnejšim plača država

Upokojenci so poslancem predlagali ukinitev vseh sejnin ter ukinitev odpravnin vodstvenim delavcem. Za tiste upokojence z dohodkom manjšim od 449,80 evra so predlagali, da bi jim dodatno zdravstveno zavarovanje plačala država, »da bi si vsaj upali do zdravnika«. Najrevnejši upokojenci se namreč čedalje pogosteje odpovedujejo dodatnemu zdravstvenemu zavarovanju, saj si ga ne morejo več privoščiti. »Polovica upokojencev je na robu preživetja in država izgublja občutek, kaj pomeni preživeti s 600 evri ali manj,« pravi Gologranc.

Povprečna slovenska pokojnina: 563 evrov

Direktor ravenske območne enote ZPIZ Vilko Černovšek je povedal, da je lani število upokojencev s slovensko pokojnino prvič preraslo 400.000, julija letos jih je bilo 402.000. V 2012 se je število vseh pokojnin povečalo za 2,7 odstotka, starostnih pa za 4 odstotke. »Iz tega izhaja, da se obveznosti iz državnega proračuna povečujejo. Število zavarovancev, ki plačujejo prispevke v pokojninsko blagajno, pa se hkrati zmanjšuje. Leta 2008 jih je bilo 904.000, lani samo še 855.000. Vse to pomeni nižje prilive, odlivi pa se povečujejo.«

Julija je povprečna slovenska pokojnina znašala 563 evrov (povprečna starostna pokojnina 614 evrov, invalidska 477 evrov in družinska 386 evrov). Na Koroškem je še slabše, saj so pokojnine še 38 evrov nižje od povprečnih slovenskih, več je tudi upokojencev z najnižjimi prejemki. »Te številke kažejo, da so pokojnine v Sloveniji zelo nizke, to potrjuje tudi razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo, ki znaša 57,1 odstotka,« navaja Černovšek. Pred petimi leti je povprečna pokojnina znašala še 61,6 odstotka povprečne plače.

Razpon pokojnin kaže, da več kot polovica vseh upokojencev sodi v skupino, ki prejema med 500 in 1000 evri pokojnine, a jih večina v tej skupini ne dosega 800 evrov. Sledijo tisti z najnižjimi pokojninami, kar 30 odstotkov upokojencev prejema le med 100 in 500 evrov mesečno, tistih s pokojninami nad 1000 evrov je samo 7,8 odstotka. »Raven na novo odmerjenih pokojnin je čedalje nižja, ne glede na to, da se pokojnine že lep čas ne usklajujejo s plačami, so tiste iz preteklih obdobij precej višje od tistih, ki se odmerjajo po novi zakonodaji,« pojasnjuje Černovšek.

Pobiramo drobiž iz žepov posameznikov

Poslanka Polonca Komar iz DL je upokojencem obljubila, da se bodo zavzemali za to, da ne bi več šlo na slabše. »Prepričana sem, da so še kje milijoni, ki odtekajo, da so pipice, ki jih je treba zapreti in da ne iščemo na pravem koncu, ko pobiramo drobiž iz žepov posameznikov. »Ko je stiska tako velika, da morajo stari skrbeti za mlade, bi morali biti zelo zaskrbljeni.«

»Tragično je, da imamo kategorijo najrevnejših upokojencev, ki s tistim, kar imajo, ne morejo ne živeti ne umreti. Tudi sam se podpišem pod vaš protest,« je dejal poslanec Matjaž Zanoškar, ki meni, da v vladi ni več resnega namena za ukinitev dodatka za rekreacijo, mogoče bi ga le spremenili v kakšno drugo obliko.