Upravno sodišče spet zavrnilo Pečanovo

Upravno sodišče v Novi Gorici je zavrnilo pritožbo Brede Pečan zoper sklep občinskega sveta Občine Izola, ki je zavrnil pritožbo zoper poročilo občinske volilne komisije o izidu drugega kroga volitev.

Objavljeno
20. februar 2007 18.00
Tomislav Vitezica, Tomislav Klokočovnik in Breda Pečan
Izola - Upravno sodišče v Novi Gorici je zavrnilo pritožbo županske kandidatke Brede Pečan zoper sklep občinskega sveta Občine Izola, ki je zavrnil pritožbo zoper poročilo občinske volilne komisije o izidu drugega kroga volitev. Poleg tega je zavrglo pritožbo zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta o izvolitvi župana.

Pečanova: Sodba uvaja nove sodne prakse

Po odločitvi upravnega sodišča je Pečanova sporočila, da se s sodbo nikakor ne strinja, saj so z njo ponovno kršene človekove pravice, poleg tega pa uvaja neke nove sodne prakse, ki nimajo osnove v nobeni zakonodaji. Po njenih besedah bodo sodbo predložili v presojo ustavnemu sodišču in mu predlagali, da jo razveljavi.

Pečanova je poudarila, da je v pričakovanju najpomembnejše odločitve ustavnega sodišča, to je presoja ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor in zakona o lokalnih volitvah. Zakona namreč po njenem mnenju " zaradi nejasnosti v dveh členih omogočata arbitrarno odločanje o volilnih zadevah, kar se je zgodilo v primeru zadnje sodbe Upravnega sodišča v Novi Gorici".

Matoz: Sodišče ugotovilo zakonitost ravnanja občinskega sveta

Pooblaščenec izolskega župana Tomislava Klokočovnika , odvetnik Franci Matoz, in predstavnik stranke Izola je naša Darko Grad pa sta ob 12. uri predstavila zadnjo odločitev upravnega sodišča v Novi Gorici glede pritožb županske kandidatke Brede Pečan.

Franci Matoz je povedal, da je s tem upravno sodišče svoje delo zaključilo, Pečanova pa se lahko pritoži na ustavno sodišče. Sodišče je po besedah Matoza ugotovilo, da je občinski svet ravnal zakonito in pravilno, ko je potrdil poročilo OVK. Ta je namreč pravilno in zakonito sledila pravnim stališčem in napotilom iz sodbe upravnega sodišča, s katero je predhodno že odločalo o pritožbi Pečanove in zavzelo stališča glede veljavnosti oziroma neveljavnosti glasovnic.

Po navedbah sodišča je OVK ugotovila nesporno dejstvo, da žigov na ovojnicah ni, kar je bila podlaga za ugotovitev izida glasovanja. To pomeni, da je občinski svet ob nespornem dejstvu, da žigov na ovojnicah ni, imel dejansko podlago za pritrditev poročilu OVK in to ne glede na to, da se je do njenega pravnega zaključka, da je glasovanje po pošti potekalo zakonito, moral opredeliti kot do pravno zgrešenega. Ob ugotovitvi, da je OVK ravnala v skladu z njegovim napotkom ter ob nespornem dejstvu o neobstoju žigov na ovojnicah je bilo poročilu mogoče pritrditi, je še zapisalo sodišče.

Sodišče ugotavlja, da so bile odločitve tako OVK kot občinskega sveta pri ponovnem odločanju vezane na pravno mnenje upravnega sodišča in na stališča, ki zadevajo razlago in uporabo 80. člena zakona o lokalnih volitvah in 81. člena zakona o volitvah v državni zbor.

Pečanova je pritožbo vložila 19. januarja letos, po Matozovih besedah je v njej podala tudi predlog za izdajo začasne odredbe in predlog za izločitev sodnika Breznika, ki je predsedoval prvemu senatu. V pritožbi je Pečanova navedla, da je občinski svet pritožbo neutemeljeno zavrnil, da ji je bila kršena pravica do pravnega varstva s tem, ko ji ni bil dan primeren rok za pritožbo (48 ur). Navedla je še, da glasovnice poslane po pošti v ovojnici in na katerih ni bilo žiga z datumom prejema, niso neveljavne, temveč da je z drugimi dokaznimi sredstvi moč dokazati, kdaj je bilo voljeno, to je dan pred dnevom glasovanja. Zaradi tega Pečanova v tožbi navaja, da je 12 glasovnic potrebno šteti kot veljavne.

Senat ni odločal o predlogu izločitve sodnika Breznika

Upravno sodišče v Novi Gorici je že 24. januarja zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe za zadržanje izvrševanja županske funkcije Tomislava Klokočovnika. V sodbi, ki jo je Matoz prejel danes, o predlogu za izločitev sodnika Breznika senat ni odločal, ker Breznik sam v tem senatu ni sodeloval. Sodišče je 15. februarja na nejavni seji sprejelo odločitev, kjer v obrazložitvi navaja, da je sicer res, da je bila Pečanovi kršena pravica do pritožbe, v kolikor ni imela 48-urnega roka za pritožbo, vendar ji kljub temu pravica do uveljavljanja sodnega varstva ni bila kršena, saj je pritožbo vložila. Poleg tega tudi po seji občinskega sveta ni navajala novih dejstev in ugotovitev, ki jih prej ne bi mogla navajati zaradi pomanjkanja časa, zaradi česar sodišče meni, da ji ni bila kršena pravica do učinkovitega pravnega sredstva.

Izolski podžupan in predstavnik stranke Izola je naša Darko Grad je povedal, da so v stranki zadovoljni z odločitvijo upravnega sodišča, saj so bili ves čas prepričani, da se dogajajo nepravilnosti in goljufije s strani ljudi, ki so bili neposredno povezani s kandidatko Pečanovo.

Kriminalisti zasegli volilne imenike prvega kroga

Včeraj pa so kriminalisti koprske policijske uprave ob prisotnosti predsednika in tajnice izolske volilne komisije in prisotnosti zaupnikov ter predstavnikov stranke Izola je naša in Socialnih demokratov zasegli volilne imenike prvega kroga izolskih volitev. Na koprski policijski upravi podrobnih podatkov o tem niso želeli razkriti, saj gre šele za predkazenski postopek, neuradno pa smo zvedeli, da gre za preiskavo suma kaznivega dejanja kršitve varovanja osebnih podatkov zoper neznanega storilca. Navkljub takšni formulaciji je v izolski javnosti znano, da odgovornost za to kršitev pripisujejo bivši županji in kandidatki za izolsko županjo Bredi Pečan, ki naj bi si pri kandidaturi pomagala z volilnimi ali drugimi imeniki.