Uradni dopis – dokaz, da ga je poznal

SDS je objavil novi dokument, ki po njihovem mnenju dokazuje, da ne drži izjava predsednika republike Danila Türka, da »med vodenjem manjšinske komisije SZDL osebno ni poznal Ertla, pa tudi danes ga pozna zgolj bežno«. Türk odgovarja, da je dokument običajen dopis, ki ne dokazuje ničesar razen velike zadrege SDS.

Objavljeno
11. februar 2011 10.53
Marko Pečauer, notranja politika
Marko Pečauer, notranja politika
Ljubljana - Kot so napovedali, so v SDS na svoji spletni strani objavili novi arhivski dokument. Tokrat je to dopis republiškega sekretariata za notranje zadeve komisiji za manjšinska in izseljenska vprašanja pri SZDL z dne 16. novembra 1982 o imenovanju nadomestnega člana komisije.

Pavle Car, dotedanji predstavnik sekretariata v komisiji, je odšel na novo delovno dolžnost, so sporočili iz sekretariata, zato so za svojega novega stalnega predstavnika imenovali Borisa Podbevška. Dopis je naslovljen na Danila Türka kot predsednika manjšinske komisije pri SZDL, podpisan pa je Tomaž Ertl, takratni republiški sekretar za notranje zadeve.

To po mnenju SDS dokazuje, da ne drži izjava predsednika republike Danila Türka, da »med vodenjem manjšinske komisije SZDL osebno ni poznal Ertla, pa tudi danes ga pozna zgolj bežno«.

Türk: Običajen dopis


V uradu predsednika republike opozarjajo, da gre za povsem običajen dopis, ki zadeva redno in rutinsko delo državnih organov. »Ne gre za nikakršno osebno komuniciranje in ne dokazuje ničesar razen velike zadrege SDS, ki nikakor ne more utemeljiti svojih podtikanj, neutemeljenih obtožb in manipulacij,« so pojasnili v predsednikovem uradu.

LDS: Takoj naj razkrijejo, kar imajo

V LDS pa so odzvali z ugotovitvijo, da SDS z »odkrivanjem kopij različnih papirjev dokazuje predvsem to, kako bogate so njihove zasebne zbirke arhivskih dokumentov te države«. Zato SDS pozivajo, naj te dokumente javnosti razkrijejo takoj in v celoti. »Tudi tiste, ki se morda nanašajo na nečedne posle njihovega predsednika, še zlasti v povezavi z znamenito, a nikoli pojasnjeno orožarsko afero.«

Kako je Türk prišel na SZDL
Ker so se pojavila natolcevanja, kako da je tak mladenič postal predsednik manjšinske komisije v SZDL, je Danilo Türk na tiskovni konferenci pojasnil začetke svoje poklicne poti. »Na Pravni fakulteti v Ljubljani sem diplomiral z diplomsko nalogo Možne proceduralne osnove internacionalizacije problema slovenske narodne manjšine v Avstriji pred organi Združenih narodov. Ta diplomska naloga je dobila Prešernovo priznanje. Na tej podlagi me je SZDL povabila kot strokovnega sodelavca v komisijo za manjšinska in izseljenska vprašanja. Ukvarjal sem se s pravnimi vprašanji, z analizo uresničevanja avstrijske državne pogodbe in avstrijskih zakonskih osnutkov, s katerimi naj bi na novo uredili položaj slovenske manjšine v Avstriji in so bili povezani s tako imenovanim popisom posebne vrste. V nobenem trenutku pa moje delo ni vsebovalo nič takega, kot je podtikanje bombe v Velikovcu,« je pojasnil Danilo Türk. Delo strokovnega sodelavca komisije je opravljal od leta 1975 do konca 1979, ko je bil izvoljen za predsednika komisije. Na tej funkciji je bil do leta 1983, ko je odšel za predavatelja na pravno fakulteto.