Usoda UKC v rokah politikov

Politika naj izbere menedžerja in ga pred imenovanjem predstavi vodilnim zdravnikom.

Objavljeno
25. november 2015 19.59
Dr.Zlako Fras je strakovni direktor na Ukc. V Ljubljani 2.4.2013.
Milena Zupanič
Milena Zupanič
Ljubljana – Krize, kakršna je sedanja, v UKC še ni bilo. Največja bolnišnica, ki oskrbi okoli 900.000 bolnikov na leto, je brez pravega vodstva. Strokovna direktorica in generalni direktor sta vršilca dolžnosti. Kako vidijo položaj zdravniki, ki UKC vodijo vsebinsko?

Politika očitno nima prave ideje o tem, kako bi našla pravega direktorja UKC. Potem ko prejšnjega direktorja Simona Vrhunca kar dve leti ni ne potrdila ne zavrnila, je njegov naslednik Andrej Baričič po štirih mesecih v torek dokončno odstopil, potem ko se je politika izrekla, da ga ne bo podprla. Kje in kako najti novega direktorja? Sogovornika – vodilna zdravnika iz UKC – sta si edina, da je vodenje UKC njegova najbolj kritična točka. Sedanja kadrovska kriza je pokazala, da je čas za spremembe upravljanja in organizacije UKC.

»Sistem dvoglavega vodenja ni dober, ker vsebuje konflikt, konflikti pa ne vodijo k dobrim rešitvam. Po drugi strani omogoča skrivanje, enkrat za stroko, drugič za poslovnimi rezultati. Strukturo vodenja bi bilo treba spremeniti v smislu, da bi bile jasne odgovornosti in kompetence. Konkretno pa mora UKC voditi nekdo, ki je dovolj kritičen do svojih sposobnosti in svojega znanja, da bo lahko prisluhnil tudi drugim, ki znajo kaj bolje. Zdravniki ne moremo iskati menedžerja, in to niti ni naša naloga. Odgovornost politike je, da nastavi ljudi, ki so sposobni za vodenje in bodo uspešni. Dobro pa bi bilo, da bi politika kandidata za generalnega direktorja predstavila zdravniškemu kolegiju, da bi ga spoznali in ocenili, ali bomo lahko sodelovali z njim. Politika se že dvajset let na nepravilen način vpleta v vodenje UKC, pa zato ne prevzame nobene odgovornosti. Ta hip je na vrhu potreben menedžer, ki bo omogočil, da bo stroka lahko v miru, normalno delovala, torej zdravila bolnike. Na nižjih ravneh, torej na klinikah, pa mora imeti kompetence vodenja in odgovornosti zdravniška stroka,« je povedal prof. dr. Matjaž Veselko, strokovni direktor največje, kirurške klinike.

Možna tudi avtonomija klinik

»V splošni apatiji, ki vlada med sposobnimi ljudmi v Sloveniji – nenehno se bojiš, da te bodo sesekljali, vedno se išče pri vsakem samo slabo – je težko verjetno, da bo sploh kdo hotel na tako izpostavljeno mesto, kot je generalni direktor UKC. Po primeru Andreja Baričiča ni več nobenega zagotovila, da bo politika svojega kandidata podpirala ali pa si bo čez noč premislila. Vprašanje je, kdo od sposobnih bi se upal lotiti posla po nekajletnih pričakovanjih javnosti, da moramo izvajati vrhunsko medicino za evidentno premalo denarja. Najbolje bi bilo, da bi sestavili skupino, v kateri bi bilo nekaj zdravnikov iz UKC in nekaj politikov in bi skupaj premleli, kaj narediti. Vprašanje je, ali je sploh ena sama oseba sposobna voditi celotni UKC s 450 milijonov evrov prihodka in zelo razvejano dejavnostjo. UKC je mogoče decentralizirati, narediti holding, v katerem bi imele klinike avtonomijo in nekaj skupnih stvari. Mogoče smo na točki, ko bo politika spoznala, da tako, kot je zdaj, ne gre več naprej,« je dejal prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor druge največje, interne klinike.

V. d. Andrej Baričič, ki bo v UKC še 14 dni, je ravno včeraj s sklepom sestavil novo posvetovalno in usmerjevalno telo – odbor strokovnih direktorjev, v katerem je pet strokovnih direktorjev največjih klinik in strokovni direktor UKC.