Ustanovitev enote za neeksplodirana ubojna sredstva

Neeksplodirana ubojna sredstva se bodo odslej uničevala pod nadzorom komisije, uničevanje pa bo tudi posneto, je povedala Ljubica Jelušič. Ob tem je napovedala tudi ustanovitev posebne enote za NUS.

Objavljeno
03. november 2009 18.21
Mo. B./STA
Mo. B./STA
Ljubljana  - Neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) se bodo odslej uničevala pod nadzorom komisije, uničevanje pa bo tudi posneto, je na današnji skupni seji odbora za obrambo in komisije na nadzor obveščevalnih in varnostnih služb dejala ministrica za obrambo Ljubica Jelušič. Ob tem je napovedala tudi ustanovitev posebne enote za NUS.

Preiskava vloma v skladišče Povhova jama pri Pivki

V razpravi je direktor kriminalistične policije Aleksander Jevšek med drugim izpostavil, da bi bila preiskava vloma morda končana že prej, a je operater zavrnil odredbo sodišča za izpisek vseh telefonskih številk, uporabljenih na relativno redko poseljenem območju okoli skladišča. Predsednik odbora za obrambo Jožef Jerovšek je tudi zaradi omenjenega opozoril na morebitno politično ozadje vloma in policijske preiskave.

Ministrica je sicer uvodoma povzela ukrepe, ki jih je ministrstvo sprejelo po tem, ko je bilo 19. maja vlomljeno v skladišče Povhova jama pri Pivki. Med drugim je povedala, da so na podlagi ugotovitev inšpektorata opravili pregled v vseh preostalih skladiščih neeksplodiranih ubojnih sredstev, Povhovo jamo pa razglasili za objekt posebnega pomena. Varovanje je, vse dokler niso bila uničena vsa preostala NUS, izvajala Slovenska vojska, je pojasnila.

Kot je napovedala, bodo tudi preverili, ali se lahko zanesejo na evidence o uničenju in o vnosu MUS v omenjeno skladišče. Za del sredstev, ki so bila najdena pri pirotehnikih namreč sklepajo, da so bila v skladišče prenesena iz tovarne KIK Kamnik, pri čemer pa niso bila popisana. Sicer pa ministrica upa, da se bo preiskava nadaljevala v smeri ugotavljanja odgovornosti tistih, ki so imeli dostop do skladišča, oz. tistih, ki so imeli pogodbo za sodelovanje z enotami civilne zaščite.

Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Zvonko Černač (SDS) se je vprašal, kdaj bi se zadeva začela razpletati, če ne bi prišlo do eksplozije v Kranju. Glede Jevškovih navedb o tem, da je operater zavrnil posredovanje izpiska telefonskih številk, pa je opozoril, da bi bil to po zakonu dolžan storiti. Zato je direktorja kriminalistov vprašal, ali se zavrnitev odredbe zgodi večkrat, od Jevška pa dobil odgovor, da je takšnih primerov več.

Ima vlom politično ozadje?


Jerovšek je ob tem opozoril, da ima družba za varovanje G7, ki je varovala Povhovo jamo, "izjemne politične povezave s sedanjo oblastjo", saj po njegovem tam sodelujejo tudi uslužbenci nekdanje službe državne varnosti. Tudi zavrnitev odredbe sodišča po njegovem kaže na to, da je nekomu v interesu zaviranje preiskave. Poslanec SDS Vinko Gorenak pa je poudaril, da bi bila lahko bombna eksplozija v Kranju preprečena, če bi bila sodna odredba izvršena.

Po besedah vodje poslanske skupine SNS Zmaga Jelinčiča je šlo prvi vlomu v prvi vrsti za krivdo G7. Prav tako je kriv tisti, ki je s tem podjetjem sklenil pogodbo, in tisti, ki nad varovanjem ni izvajal nadzora.

Poslanec LDS Anton Anderlič pa je menil, da je ministrstvo doslej storilo premalo za ugotavljanje odgovornosti znotraj ministrstva za obrambo. Po njegovih besedah je v tem primeru namreč odpovedal nekdo znotraj sistema, kar bo po Anderličevo morala ugotoviti prav ministrica. Poslanca LDS je tudi motilo, da še vedno niso urejene evidence, ministrico pa je vprašal, kdo sedaj varuje poligon 208 v Povhovi Jami.

Jelušičeva je pojasnila, da je skladišče prazno in zaklenjeno, kljub temu pa ga varuje novi izbrani ponudnik. Urejen je tudi alarm in videonadzorni center. Kot je še povedala, bo tudi tam še potekalo uničevanje NUS, ki pa bodo tja pripeljana iz drugih skladišč. Na poligonu bodo zgolj uničena in še to pod nadzorom komisije, je zatrdila.

Poslanec SD Dušan Kumer pa je ocenil, da so zadnji dogodki alarm, saj se je izkazalo, da imajo lahko takšne tatvine tudi posledice. Kot je poudaril, veliko pričakuje od notranjega nadzora na obrambnem ministrstvu. Tudi on pa je opozoril, da se ne spominja primera, ko bi nek operater zavrnil odredbo sodišča.

Poslanci komisije in odbora so ob koncu seje sprejeli sklep, da so se seznanili s posledicami odtujevanja orožja in neprofesionalnega ravnanja na poligonu 208 ter z dosedanjimi ugotovitvami glede preiskave vloma. V sklepu komisija in odbor tudi ugotavljata, da ministrstvo ne razpolaga z točno evidenco orožja, minsko eksplozivnih sredstev in pehotnega streliva iz skladišča Povhova jama, zato ni mogoče ugotoviti, koliko orožja je bilo dejansko ukradenega in v kakšnem časovnem obdobju. Odbor in komisija zato pričakujeta, da bo ministrstvo vzpostavilo ustrezne evidence in o tem obvestil odbor za obrambo.

Kljub orožju, ki ga je odkrila policija in naj bi izhajalo iz Povhove jame, po sklepu komisije in odbora iz policijskih podatkov izhaja, da vse orožje še ni bilo odkrito, kar lahko predstavlja nevarnost za njegovo zlorabo in za varnost občanov.