Ustavno sodišče ni ustavilo popisa

Ustavno sodišče je zavrnilo predlog informacijske pooblaščenke o zadržanju izvrševanja dveh členov zakona o evidentiranju nepremičnin. Popis nepremičnin se tako nadaljuje brez sprememb.

Objavljeno
26. januar 2007 19.30
Nataša Pirc Musar
Ljubljana - Ustavno sodišče je zavrnilo predlog o zadržanju izvrševanja 100. člena in prvega odstavka 114. člena zakona o evidentiranju nepremičnin, ki ga je decembra lani skupaj s pobudo za presojo ustavnosti več določb zakona vložila informacijska pooblaščenka. Popis nepremičnin se nadaljuje brez sprememb, so sporočili iz Geodetske uprave RS, kjer so sporočilo o odločbi ustavnega sodišča prejeli v četrtek.

Omenjena člena, za katera je informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar predlagala zadržanje izvajanja, se nanašata na pridobivanje podatkov o nepremičninah ter določata, da so zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, evidenca državne meje in register prostorskih enot javne evidence.

Informacijska pooblaščenka se je v zahtevi za presojo ustavnosti zakona osredotočila predvsem na to, da v zakonu ni opredeljen namen zbiranja podatkov, zanima pa jo tudi, zakaj mora biti tako obsežen, zbiren register javen. Urad pooblaščenke je tako vložil zahtevo za presojo ustavnosti členov zakona, ki se nanašajo na evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, postopek urejanja in spreminjanja meje zemljiških parcel, postopek vpisa podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb ter vpisa njihovih sprememb, register nepremičnin in izdajanje podatkov.

Popisovalci popisali že 197.000 stavb

Kot so danes sporočili iz geodetske uprave, so popisovalci do danes popisali 197.000 stavb in delov stavb v državi. Geodetska uprava udeležence popisa nepremičnin ponovno poziva, naj pred prihodom popisovalca pripravijo vse podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje popisnih obrazcev.

Večina podatkov je lastnikom nepremičnin že znanih. Med ključnimi podatki, ki jih morajo pripraviti, sta neto in uporabna tlorisna površina. Te je potrebno izmeriti za vse stavbe in dele stavb, ki jih ima udeleženec popisa nepremičnin v lasti, torej tudi za garaže, lope, hleve ipd. Neto tlorisna površina je seštevek vseh bivalnih in nebivalnih prostorov stavbe ali dela stavbe, uporabna tlorisna površina pa seštevek vseh bivalnih prostorov.

V popisu nepremičnin se popisujejo tudi poslovni prostori. Priprava lastnikov poslovnih prostorov na obisk popisovalca je bistvena za nemoteno izvedbo popisa. Več informacij, kako se pripraviti na popis poslovnega objekta, je objavljenih na www.popis-nepremicnin.si.