Ustavno sodišče: V Braslovčah kršili zakon in ustavo

Najboljšo zemljo so spremenili v 338 zazidljivih parcel.

Objavljeno
25. julij 2012 22.51
Damjana Stamejčič, Celje
Damjana Stamejčič, Celje
Ljubljana, Braslovče – Občina Braslovče je z odlokom o prostorskem redu kršila zakon o prostorskem načrtovanju in ustavo. Tako je v postopku, ki ga je opravilo na predlog vlade, ugotovilo ustavno sodišče. Z odločbo je odpravilo del braslovškega odloka, ki je omogočal pozidavo na prvovrstni kmetijski zemlji.

Z odlokom je občina omogočila spremembo kmetijskih zemljišč v 338 gradbenih parcel, za 90 med njimi je ustavno sodišče z odločbo zdaj postopek ustavilo.

V Braslovčah so se na odločbo ustavnega sodišča odzvali s pritožbo in jo naslovili na vlado Janeza Janše. V njej opozarjajo na postopkovne napake, ki jih po njihovem mnenju ustavno sodišče pri odločanju ni upoštevalo. Župan Branimir Strojanšek je povedal, da je ustavno sodišče izhajalo iz trditev vlade, da braslovška občina pri sprejemanju novega prostorskega reda ni upoštevala predpisov in je ravnala v nasprotju z mnenjema bivšega ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Sami trdijo drugače, da je namreč takratni minister za okolje in prostor Janez Podobnik njihov prostorski red potrdil, a pod pogojem, da je občina upoštevala mnenji MOP in MKGP.

Zato so v Braslovčah prepričani, da je minister dal soglasje s tem, ker njihovega prostorskega reda ni zavrnil, temveč ga je pogojno potrdil. Ustavno sodišče je to mnenje občine zavrnilo z obrazložitvijo, da pristojni zakon pogojne potrditve prostorskega reda ne ureja, vendar je župan Strojinšek prepričan, da je pri tem spregledalo nekaj zelo bistvenega. Dopis, v katerem je bilo dano pogojno soglasje ministra, namreč ne vsebuje pravnega poduka, zato so ga v braslovški občini po županovem tolmačenju razumeli kot soglasje.

»Na tej postopkovni napaki želimo sprožiti ponovno presojo našega odloka. Prepričani smo, da smo ravnali ustrezno, razveljavitev odloka pa bi lahko imela za občino in lastnike zazidljivih parcel nepopravljive posledice. Štirim hišam na najbolj izpostavljenih parcelah grozi celo rušitev,« pravi Strojanšek.

Kakšne neposredne posledice bo imela odločba ustavnega sodišča na delo organov upravne enote Žalec, kjer na podlagi prostorskih aktov izdajajo dovoljenja za gradnjo objektov v braslovški občini, je pojasnila Urška Tržan Petrovič. »Odločitev ustavnega sodišča bomo seveda spoštovali. Kar zadeva odločbe za gradnjo, ki smo jih na podlagi odpravljenega prostorskega reda izdajali v preteklosti za parcele v braslovški občini, nismo sami dolžni ničesar narediti ali popravljati. Se pa lahko zgodi, da bomo morali na podlagi morebitnega predloga celo izreči ničnost kakšni že sprejeti odločbi.«