V Dolu se bojijo invazije težkih tovornjakov

V Litijiski občini protestirajo zaradi uvedbe enosmernega prometa na glavni cesti na Vidmu.

Objavljeno
22. januar 2014 18.52
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Litija – Uvedba izmeničnega enosmernega prometa na najbolj dotrajanih mostovih ne dviguje prahu samo v gospodarstvu temveč tudi med župani. Zaradi semaforjev na mostu na Vidmu na glavni zasavski cesti v občini Dol pri Ljubljani je vodstvo litijske občine včeraj na Direkcijo republike Slovenije za ceste (DRSC), pristojnega ministra Sama Omerzela in vlado naslovilo protestno pismo.

V soboto bodo koncesionarji DRSC za vzdrževanje državnih cest semaforje vključili na mostovih Videm, Prestranek, Socka in Medno. Litijski župan Franci Rokavec je zaradi odločitve za izmenični enosmerni promet na mostu na Vidmu ogorčen, saj je prepričan, da prometni objekt ne spada med statično najbolj ogrožene. Ukrep na vseh štirih mostovih ne bo prispeval k zmanjšanju obremenitev, ampak bo povzročil le jezo voznikov v jutranji in popoldanski prometni konici. Ne dvomi, da je bil opravljen strokoven pregled mostov, ki pa hkrati služi, tako pravi Rokavec, tudi kot politično naročilo, da bi si DRSC zagotovila več denarja za popravilo. Da bodo najprej sanirali mosta Socka in Prestranek, je po mnenju Rokavca posledica politične barve tamkajšnjih županov. »Da je z mostom na Vidmu nekaj narobe, so odgovorni začeli ugotavljati v zadnjem času. Zakaj mostov v zadnjih desetih in več letih niso vzdrževali, ko je bilo denarja dovolj,« se sprašuje Rokavec, ki ne izključuje niti sklica izredne seje litijskega občinskega sveta, če bo ukrep v veljavi dalj časa.

Strah pred tovornjaki

V občini Dol pri Ljubljani s strahom pričakujejo ukrep DRSC, saj so prepričani, da se bodo vozniki iz Zasavja izogibali vožnji po državni cesti in bodo zaradi predvidene gneče raje uporabljali vzporedne občinske ceste od Dolskega do Šentjakoba. Vršilec dolžnosti tajnika dolske občinske uprave Rok Prevc pravi, da bodo s prometno signalizacijo poskušali prepovedati vožnji tovornjakov po njihovih cestah in tako preprečiti škodo, ki bi jo težka vozila povzročila na njihovih cestah. Hkrati je opozoril, da njihovi občani pretiranega prometa ne bodo prenašali tudi zato, ker na cesti od križišča za Ihan do Vidma in Dola pri Ljubljani poteka šolska pot, kjer pločniki niso zgrajeni. Danes se bo na to temo sestal tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Direkcija pojasnjuje ukrepe

Na DRSC so za Delo zavrnili očitke, češ da je k takojšnji sanaciji mostov Prestranek in Socka vplivala politična barva županov, in pojasnili, da je bil 7. januarja na ministrstvu za infrastrukturo in prostor sestanek z gospodarstveniki in avtoprevozniki, na katerem so se poenotili o uvedbi izmenično enosmernega prometa na štirih premostitvenih objektih, pozneje pa je bil dosežen tudi dogovor s pristojnim ministrstvom o dodelitvi finančnih sredstev DRSC. »Ker je bil denar omejen na dva milijona evrov, kar niti približno ne zadošča za sanacijo vseh 15 premostitvenih objektov, smo na DRSC morali sprejeti odločitev o prednostni sanaciji objektov čez reko Pivko in most Socka. Glavni vzrok za takšno odločitev je dotrajanost obeh objektov, prometne obremenitve, pomembnost kraja za gospodarstvo in kategorija ceste. Cesti v Prestranku in Skrlinovem Gradu sta po pomenu enakovredni in spadata v najvišjo kategorijo cest, saj sta to glavni cesti prvega reda. V primeru premostitve Mlinski potok (Videm) gre za glavno cesto drugega reda, v Mednem pa za regionalno cesto prvega reda,« je za Delo povedala Helena Petrina iz DRSC.

Švagan za intervencijski zakon

Z ukrepom DRSC ni zadovoljen niti župan zagorske občine Matjaž Švagan, ki od poslancev državnega zbora pričakuje sklic izredne seje, na katerem bi sprejeli intervencijski zakon in z njim zagotovili denar za takojšnje popravilo vseh dotrajanih mostov. Izrazil je bojazen, da je statično neustreznih premostitvenih objektov, podobnih tistemu na Vidmu, na območju cele države še veliko več.