V jesenskem roku uspešnih 787 kandidatov

K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo 2670 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 2016 kandidatov, ki so maturo opravljali iz 31 predmetov. Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 787 kandidatov.

Objavljeno
16. september 2009 12.11
Podelitev spričeval na Gimnaziji Jožeta Plečnika
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Ljubljana - K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo 2670 kandidatov (lani 2653), izpitov pa se je udeležilo 2016 kandidatov (lani 1962), ki so maturo opravljali iz 31 predmetov, so sporočili z Državnega izpitnega centra. Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 787 kandidatov oz. 39,04 odstotka, lani pa 865 kandidatov oz. 44,09 odstotka.

Od 572 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 214 oz. 37,41 odstotka uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 358 kandidatov. Lani pa je od 654 kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 289 kandidatov oz. 44,19 odstotka.

Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 341 kandidatov, uspešnih pa je bilo le 28 kandidatov oz. 8,21 odstotka. Izmed 154 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 82 oz. 53,25 odstotka uspešnih.

Eno ali dve negativni oceni je popravilo 494 kandidatov od 977 oz. 50,56 odstotka, lani 503 kandidati oz. 54,44 odstotka.

Od 48 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 11 kandidatov oz. 22,92 odstotka uspešnih.

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 8571 od 10.034 kandidatov oziroma 85,42 odstotka, medtem ko je bilo lani uspešnih 8800 oz. 86,30 odstotka kandidatov.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 5. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.

Kandidati jesenskega roka splošne mature imajo možnost vložiti zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih do vključno sobote, 19. septembra.

K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature pa se je prijavilo skupno 4818 kandidatov (lani 4889). Izpitov se je na 160 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 3095 kandidatov (lani 3164), od tega 1885 dijakov in 1210 odraslih.

V celoti je jesenski rok poklicne mature opravljalo 1556 kandidatov, lani pa 1514. To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1556 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 1082 kandidatov oz. 69,54 odstotka, lani pa 1080 kandidatov oz. 71,33 odstotka. Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 7. septembra, so še sporočili z Državnega izpitnega centra.