V Kočevju redarstvo nezakonito pobira globe

Kočevski redarji zaradi nesprejetega občinskega programa varnosti niso pristojen prekrškovni organ.

Objavljeno
31. julij 2013 16.01
Simona Fajfar
Simona Fajfar

Kočevje – »Zahteval bom, da mi kazen, ki sem jo plačal, vrnejo,« je dejal Marjan Turk, ki je s svojim primerom na sodišču dokazal, da sta bili odločba o prekršku in globa izdani nezakonito, ker kočevski redarji zaradi nesprejetega občinskega programa varnosti niso pristojen prekrškovni organ.

Čeprav ima občina Kočevje občinskega redarja že šest let, je šele lani začel kaznovati prekrške v prometu, večinoma zaradi nepravilnega parkiranja. V zadnjem letu je redar napisal 263 glob, občina pa je na ta način dobila 8000 evrov.

Pravzaprav je večina njegovih ukrepov s področja prometa, soglaša Marta Briški, direktorica občinske uprave Kočevje, ki dodaja, da je redar vzpostavil normalno stanje v nekaterih predelih mesta, kot je na primer Turjaško naselje.

V tem stanovanjskem naselju pa je zaradi nepravilnega parkiranja dvakrat oglobil tudi Marjana Turka. Prvič je plačal polovico od 80 evrov. Drugič, septembra lani, je bila kazen za nepravilno parkiranje za polovico nižja, ker je občina kazni morala znižati, vendar je Turk napisal ugovor zaradi novega dejstva.

Nepravilnosti ugotovilo tudi sodišče

»Zakon o občinskem redarstvu, ki je bil objavljen 2006, v 35. členu jasno določa, da morajo občine v dveh letih sprejeti občinski program varnosti, saj do sprejema tega dokumenta vsa pooblastila izvaja policija. Občina Kočevje občinskega programa varnosti nima,« je prepričan Marjan Turk.

To je ugotovilo tudi sodišče, saj bi občine morale do 1. januarja 2009 sprejeti občinske programe varnosti, »kar posledično pomeni tudi pravno podlago za stvarno in (krajevno) pristojnost občinskih redarstev za odločanje o prekrških«.

Občinski program varnosti je strokovni strateški dokument, narejen po smernicah ministrstva za notranje zadeve, je povedal predsednik Združenja občinskih redarjev Slovenije Boris Sodja: »Z njim naj bi bila zagotovljena povezava in usklajenost med redarji in policijo.« Pregleda, koliko občin nima sprejetega programa varnosti, ni, vendar pa po njegovih besedah občina Kočevje gotovo ni edina.

Združenje je občino Kočevje opozarjalo, da morajo sprejeti občinski program varnosti, podobno kot Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, ki je zadnje opozorilo izreklo junija lani: »Ministrstvo je občino Kočevje pisno obvestilo, naj v čim krajšem času sprejme občinski program varnosti, ki bo podlaga za opravljanje nalog občinskega redarstva.« Toda občinskega programa varnosti občine Kočevje svet občine ni sprejel, čeprav je bil v zadnjih treh letih dvakrat na dnevnem redu.

Načrtno pobiranje denarja z »listkanjem«

»To, da občinski redar ne sme delati, dokler občina Kočevje ne sprejme občinskega programa varnosti, so septembra, ko sem dobil drugo kazen, vedeli vsi, od kočevskega župana Vladimirja Prebiliča do direktorice Marte Briški in občinskega inšpektorja Igorja Kaliniča,« pravi Turk.

Ko je občinskemu redarju napisal ugovor zoper izdan plačilni nalog, je pričakoval, da bo občinski inšpektor postopek ustavil in bo plačilni nalog preklican. Ker se to ni zgodilo, je podal zahtevo za sodno varstvo. Občinski inšpektor plačilnega naloga ni odpravil, ampak je predal zahtevo za sodno varstvo sodišču z razlago, da občina dela po sprejetem občinskem odloku.

»Odgovorni na občinah bi se morali zavedati odgovornosti, ne pa da delajo tisto, kar se jim zdi,« pravi Sodja, ki ocenjuje, da je občina Kočevje ena tistih občin, ki načrtno pobira denar od prebivalcev z »listkanjem« oziroma s prekrški zaradi nepravilnega parkiranja. Občine, ki so imele v preteklosti komunalne redarje, delajo drugače. »Pogledaš smeti, plakate, žive meje, ne pa tako kot te občine, ki delajo predvsem na prometu oziroma kaznovanju.«

Na vprašanje, ali bo občina Kočevje nezakonito pobrane globe vrnila ljudem, je Marta Briški jasna: »Ne, ker so za to potrebne individualne sodbe. Denar se lahko vrača le na podlagi izvršljivih sodb.« Marjan Turk bo denar zahteval nazaj: »Seveda je to moja kaprica. Toda na občini so vedeli, da redar ni pristojen.«