V koprski občini nov dom za starejše občane

Za naložbi, ki zadovoljujeta trenutne potrebe po tovrstni oskrbi, so namenili več kot deset milijonov evrov.

Objavljeno
13. februar 2013 12.33
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper

Koper – Koper ima od danes tudi uradno nov dom za starejše občane v Olmu in poleg njega še nov blok s 30 oskrbovanimi stanovanji z neprofitno najemnino od 170 do 300 evrov na mesec. Za naložbi, ki zadovoljujeta trenutne potrebe po tovrstni oskrbi, so namenili več kot deset milijonov evrov.

Graditi so začeli že leta 2004, ko se je občina prijavila na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z vlogo za sofinanciranje, vendar kljub visoki uvrstitvi na državni prednostni seznam niso pridobili sredstev. Šele jeseni 2009 so se z državo dogovorili, da je občina ministrstvu zagotovila komunalno opremljeno zemljišče, Dom Ptuj pa je v nov dom investiral sedem milijonov evrov lastnih sredstev. Dom Ptuj ima že štiri domove za 615 uporabnikov na Ptuju, v Juršincih, Kidričevem in Muretincih. V domu v Olmu je prostora za 150 uporabnikov v eno ali dvoposteljnih sobah, poleg tega lahko v dnevno varstvo sprejmejo še 15 starejših ljudi.

Najnižja cena oskrbnega dne je 18,28 evra

Direktorica Doma Ptuj Kristina Dokl je povedala, da so dom odprli 7. januarja in da imajo v njem že 88 uporabnikov. Do pomladi naj bi ga napolnili. V njem je zaposlenih kakšnih 30 oskrbovalk, medicinskih sester, delovnih in fizioterapevtov in socialnih delavcev. Ko bo poln, bo v njem zaposlenih več kot 60 delavcev.

Cene v novem koprskem domu so nekoliko višje kot na Ptuju. Najnižja cena oskrbnega dne je 18,28 evra (za osnovno oskrbo v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij), medtem ko na Ptuju znaša 15,88 evra. V enoposteljni sobi je osnovna oskrba 20,11 evra na dan. Seveda so cene za tiste, ki potrebujejo nego, višje, vendar imajo v takšnih primerih socialno pomoč, če tako odloči posebna komisija Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V sosednjem rjavo-oranžnem bloku je 30 oskrbovanih stanovanj velikih od 38 do 67 kvadratnih metrov, ki ga je zgradil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper skupaj z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja Ljubljana. Zanj so namenili 2,5 milijona evrov, vsaj pol milijona evrov pa je vredno komunalno opremljeno zemljišče, ki ga je tudi temu bloku neodplačno prenesla koprska občina.

Stanovalci oskrbovanih stanovanj z neprofitno najemnino bodo lahko koristili tudi storitve bližnjega doma za starejše. Stanovanja imajo opremljeno kuhinjo in kopalnico, ki je arhitekturno prilagojena gibalno oviranim osebam. V vsakem stanovanju je priključek za napravo za klic v sili, televizor, telefon, klimatska naprava, pralni in pomivalni stroj. V kleti imajo 25 parkirnih prostorov, pred blokom pa še pet. Na razpis se je prijavilo 90 prosilcev, le 30 jih bo v prihodnjih dneh prejelo ključe (v 15 stanovanjih bosta lahko po dva).