V Kopru nasprotujejo novi občini in zahtevajo volitve

Koprski svetniki so na izredni seji mestnega sveta danes odločali o mnenju, ki ga morajo v skladu s postopkom dati k predlogu zakona o ustanovitvi občine Ankaran. Kot je bilo pričakovati, je 21 od 23 prisotnih svetnikov odločilo za negativno mnenje ter tako ustanovitve nove občine ni podprlo.

Objavljeno
04. februar 2011 16.31
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper - Koprski mestni svetniki so včeraj na izredni seji z 21 glasovi za in dvema vzdržanima sprejeli negativno mnenje k predlogu novega zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin. Poleg tega so pooblastili župana Borisa Popoviča, da pozove predsednika državnega zbora Pavla Gantarja, naj nemudoma razpiše volitve v Mestni občini Koper.
Koprski svetniki so poleg starih stališč proti ustanovitvi ankaranske občine v svojem negativnem mnenju zapisali, da je treba predlog zakona obravnavati kot novo pobudo za ustanovitev občine Ankaran, kar pomeni, da bi se ves postopek moral začeti znova. Dodali so, da državni zbor ni dolžan ustanoviti nove občine, ker to preprečujejo pomembni ustavnopravni razlogi; med njimi uresničevanje zagotovljenih pravic italijanski narodnosti. Prav tako je pomembno, da so šele pred dvema tednoma v Ankaranu ustanovili skupnost Italijanov. To je prva takšna ustanovitev skupnosti bez podpore in sodelovanja enotne manjšinske organizacije, kar predstavnike narodnosti skrbi.

Koprski svetniki so prepričani, da ne drži navedba DZ v obrazložitvi zakona. »Ustavno sodišče ni odločilo, da je zakon v nasprotju z ustavo, ker ne vsebuje določb o občini Ankaran. Ustavno sodišče je navedlo, da je zakon o ustanovitvi občin v neskladju z ustavo in da ga mora državni zbor v dveh mesecih odpraviti. Ustavno sodišče je v svoji odločbi sicer res pojasnilo, da državni zbor mora ustanoviti občino na podlagi pozitivnega izida referenduma, razen če obstajajo utemeljeni ustavnopravni razlogi, da ravna drugače. Ustavnopravni razlogi za drugačno ravnanje so pravice narodnosti in varstvo narodnogospodarskih interesov v Luki Koper. Svetniki so opozorili še na dejstvo, da bi kraji nad Ankaranom (Hrvatini, Kolomban ...) z ustanovitvijo občine Ankaran izgubili neposredni stik z mestom Koper.