V Kovorju končano odlaganje odpadkov

Tržiške smeti bodo v januarju pričeli voziti na Jesenice, o morebitni spremembi cene odvoza bo decembra odločal občinski svet.

Objavljeno
17. november 2015 18.36
Kovor
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Tržič – Tržiškemu odlagališču Kovor bi okoljevarstveno dovoljenje poteklo šele decembra 2022, a ga bodo zaradi zaveze župana Boruta Sajovica, občinskega sveta in Komunale Tržič, dane novembra 2010 krajanom Kovorja, januarja 2016 začeli zapirati. Tržiške odpadke pa bodo vozili na jeseniško Malo Mežaklo.

Direktor tržiške občinske uprave Drago Zadnikar je pojasnil, da je Komunala Tržič (KT) še vedno izvajalka obdelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov in da je občina Tržič izrazila interes za skupno reševanje ravnanja s smetmi na Gorenjskem s sodelovanjem z občino Jesenice. Ker do konca leta še ne bodo urejeni vsi dokumenti, bo do izbire novega koncesionarja KT obdelovala in odstranjevala komunalne odpadke s podizvajalcem, tako kot doslej pa bo zbirala komunale odpadke na območju občine Tržič. V prehodnem obdobju bo KT za odlaganje zagotovila obdelavo in odlaganje na Mali Mežakli.

Kmalu le še zbirni center

Odlagališče v Kovorju je več kot 85-odstotno zapolnjeno, ocenjuje direktor KT Sebastijan Zupanc. Na dan sprejmejo od 120 do 160 ton odpadkov, do konca leta naj bi jih še od 3000 do 4000 ton. Na leto v Kovorju odložijo 34.000 ton odpadkov, od tega je tržiških 1800 ton. »Od tega je približno 90 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov na občana Tržiča,« je navedel Zupanc. V Sloveniji je povprečje precej višje, to je več kot 200 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca.

Strošek obratovanja deponije znaša od 250.000 do 300.000 evrov na leto. Največ mešanih komunalnih odpadkov pripelje Publicus iz občin Kamnik, Komenda, Postojna in Ilirska Bistrica. Publicus prek Gorenje Surovine pripelje tudi nekaj kranjskih odpadkov, delno pa odpadke iz Kranja vozijo na odlagališče Mala Mežakla. Do konca leta bodo sprejemali in odlagali azbestne odpadke tudi iz Nove Gorice, Tolmina, Radelj ob Dravi in Domžal, po novem letu pa bodo sprejemali le še domači azbest, odlagali pa ga bodo na Mali Mežakli. Iz Nove Gorice zdaj v Kovor vozijo tudi obdelane kosovne odpadke, ki niso primerni za recikliranje. Po 1. januarju bo na območju kovorskega odlagališča deloval samo še zbirni center, kamor bodo lahko občani Tržiča še naprej dostavljali kosovne in navadne odpadke, embalažo in azbest.

O spremembah cen še nič

Zapiranje kovorske deponije bo stalo več milijonov evrov in prav zato je novembra 2010 občinski svet odločil, da se jo zapolni tudi z odpadki iz drugih občin in se iz tega naslova zagotovi denar za sanacijo. Doslej so zbrali 8,2 milijona evrov. Od tega je poleg denarja za tekoče obratovanje KT plačala kovorski krajevni skupnosti 888.000 evrov odškodnine, okoljske dajatve je bilo 969.000 evrov (občina Tržič ga je porabila za ureditev deponije), 4,11 milijona pa je bilo finančnega jamstva, od katerega bo KT polovico porabila za zapiranje, ki bo trajalo predvidoma tri leta. Drugo polovico bo porabila za izvajanje ukrepov po zaprtju deponije v nadaljnjih 30 letih – od odplinjevanja, košnje trave, čiščenja izcednih voda do monitoringa vplivov na okolje.

Mesečni strošek ravnanja z odpadki za štiričlansko gospodinjstvo v Tržiču zdaj znaša 16,23 evra.

Potem ko bodo uvedli novo metodologijo glede na volumen zabojnika, naj bi tisti, ki živijo v bloku, plačevali tri evre manj, medtem ko naj bi se tistim v stanovanjski hiši povišal za dobra dva evra. Ali bo res tako, bo jasno, ko bo občinski svet sprejel cene in proračun za leto 2016, kajti občinski svet lahko predvidi tudi subvencijo in povišanja ne bo. Tržiški občinski svet je prejšnji teden sicer zasedal, a elaborata cen ni sprejel. Direktor občinske uprave Drago Zadnikar je povedal, da bodo o cenah odločali o na naslednji seji v decembru, ker še niso bile izvedene analize cen ravnanja z odpadki ter še ni odločitve o višini subvencij.