V kranjskem proračunu bo 14 milijonov evrov primanjkljaja

Samo za projekt Gorki bo šlo v prihodnjem letu 37,46 milijona, občina pa načrtuje zadolževanje do 8,8 milijona evrov.

Objavljeno
16. december 2014 21.27
Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – Kranjski mestni svetniki bodo jutri, v sredo, predvidoma po hitrem postopku sprejeli proračun za prihodnje leto. Z začasnim financiranjem Mestna občina Kranj (MOK) ne bi mogla poravnavati obveznosti za projekt Gorki, saj bodo te že 5. januarja presegale pravice porabe za obdobje začasnega financiranja od januarja do marca.

Da bi zagotovili financiranje začetim projektom ter normalno delovanje občinske uprave in javnih zavodov, bodo po besedah župana Boštjana Trilarja sprejeli tehnični proračun. Takoj nato pa bodo začeli pripravljati rebalans in predlog proračuna za leto 2016.

Proračun za leto 2015 bo imel predvidoma 70 milijonov evrov prihodkov in 84 milijonov evrov odhodkov. Primanjkljaj v višini 14 milijonov bodo pokrili z ostankom sredstev na računih proračuna konec leta 2014, zadolževanje pa je predvideno do višine 8,8 milijona evrov.

Občina zalaga denar in najema premostitvena posojila

Samo za projekt Gorki (Gorenjska komunalna infrastruktura) bo šlo v prihodnjem letu 37,46 milijona evrov, pri čemer predvidevajo, da bodo dobili le 22,8 milijona evrov evropskih sredstev in denarja iz državnega proračuna. Če bo vlada uresničila napoved o znižanju glavarine, bi to za MOK pomenilo kar tri milijone evrov manj prihodkov.

Izplačevanje nepovratnih sredstev za Gorki in vodovod Bašelj–Kranj je po sprejetju državnega proračuna hitrejše, po zadnjih podatkih pa v Kranju še vedno čakajo na 5,3 milijona evrov (prejeli so jih 5,8 milijona evrov). »Prav zaradi zamud pri izplačilu smo po nastopu mojega mandata, to je od 13. novembra, morali najeti za 3,3 milijona evrov premostitvenih posojil,« je pojasnil župan Boštjan Trilar.