V letu in pol preobrazba starega Krškega

Staro Krško bodo v letu in pol protipoplavno zaščitili, obstoječo obvoznico bodo približali Savi, glavno mestno pot pa tlakovali.

Objavljeno
18. april 2013 21.46
Janoš Zore, Posavje
Janoš Zore, Posavje

»Nekateri nergajo, da bi občina staro Krško morala obnoviti in protipoplavno zaščiti že zdavnaj. A če je denar zdaj zagotovljen, načrtovano ureditev pozdravljam,« je napoved 6,6  milijonske preobrazbe pozdravil Janko Kerin, ki ima cvetličarno na najbolj poplavno ogroženem delu mesta.

Cvetličarstvo Kerin leži v neposredni bližini najnižje točke starega Krškega in ob poplavah jo redno zalijeta Sava in podtalnica. Leta 2012, ko je voda v spodnjem nadstropju poslovnega objekta segala 170 centimetrov visoko, je družina utrpela več kot 50.000 evrov škode.

»Vedeli smo, da načrti za protipoplavno zaščito obstajajo že dolgo, in da bodo enkrat uresničeni,« pravi Janko Kerin, ki tako kot sosedje načrte ureditve pozna le površno.

Stari del Krškega od obstoječega mostu do Hočevarjevega trga bodo začeli obnavljati prihodnji mesec, dela na 1,4 kilometra dolgem območju pa bodo končana septembra 2014. Prva garažna hiša v Krškem ob cvetličarni Kerin, ki bo v dveh etažah lahko sprejela 80 vozil, bo zgrajena do konca prihodnjega leta.

Glavna pot skozi staro mestno središče bo tlakovana. Pločnika in cestišče, ki ostaja odprto za motorni promet, bodo brez nivojskih razlik.Začetek del je predviden za mesec junij. Podjetje Infra, ki gradi infrastrukturo ob hidroelektrarni Krško, bo za sedanjim mostom najprej povišalo varovalni zid.

V naslednji fazi bodo na območju, kjer je makadamsko parkirišče, regionalno cesto med Celjem in Posavjem od hiš odmaknili do Save. Tako pridobljen vmesni prostor bo preurejen v majhen trg, ki razen prijetnejše podobe ne bo imel dodatne vsebine.

Najpozneje junija bo na nasprotnem levem bregu Save stekel del tranzitnega prometa po deloma zgrajeni novi krški obvoznici. Obstoječa obvoznica ob starem Krškem bo v delu, ki jo je Sava poplavljala, povišana za največ meter.

»Z nadvišanjem, poglabljanjem Save in postavitvijo črpališča za zaledne vode pri cvetličarni Kerin bo zagotovljena stoodstotna varnost starega Krškega pred poplavami,« je prepričan direktor Infre Vojko Sotošek.

Vrednost protipoplavnih posegov, za katere je pristojna Infra, je ocenjena na tri milijone evrov. Skupaj s 3,6 milijona evrov vrednimi občinskimi ureditvami je celoten projekt vreden 6,6 milijona evrov. Občina je za posege na lastni infrastrukturi pridobila 1,8 milijona evropskih in 750.000 državnih evrov.